JURISKONSULTS

1287
Rīga
Standarta darba laiks


Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Rīgas valstspilsētas pašvaldības (reģ. Nr. 90011524360) iestāde
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
aicina pieteikties Būvniecības kontroles pārvaldes Tiesiskā atbalsta nodaļas
vakancei uz noteiktu laiku
galvenais (-ā) juriskonsults (-e) - eksperts (-e)

Mēs uzticēsim:

-    izskatīt administratīvās lietas saistībā ar konstatētās patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu un sagatavot lēmumu projektus par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu; kontrolēt lēmuma izpildi;
-    izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas materiālus un sagatavot lēmuma projektus administratīvo pārkāpumu lietās;
-    sagatavot atbilžu, administratīvo aktu un uzziņu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;
-   atbilstoši Departamenta pilnvarojumam pārstāvēt Departamentu tiesā;
-    piedalīties pašvaldības lēmumu, saistošo noteikumu un Departamenta iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanā un sniegt ieteikumus par citu iestāžu sagatavoto ārējo normatīvo aktu projektiem, piedalīties darba grupās, kas izskata minētos jautājumus;
-    sniegt juridiskas konsultācijas Departamenta struktūrvienību darbiniekiem par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem,
-    pārzināt darba pienākumu veikšanai nepieciešamos normatīvos aktus, sekot izmaiņām ar pienākumu izpildi saistītajos normatīvajos aktos un nodrošināt to tiesisku, precīzu un efektīvu piemērošanu publiski tiesiskajās attiecībās.

Mēs sagaidām:

-    bakalaura grāds tiesību zinātnēs;
-    vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādē;
-    augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā;
-    labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku;
-    valsts valodas zināšanas;

Mēs piedāvājam:

-    dinamisku, radošu un atbildīgu darbu mūsdienīgā darba vidē;
-    iespēju iegūt vērtīgu darba pieredzi komandā ar profesionāliem un atsaucīgiem kolēģiem;
-    iespēju papildināt zināšanas un prasmes;
-    elastīgu darba laika organizāciju un attālināta darba iespējas;
-    atsaucīgus kolēģus;
-    veselības apdrošināšanas polisi;
-    papildatvaļinājumu līdz 10 dienām;
-    atalgojumu 1287,- EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

Izvirzītajām prasībām atbilstošos pretendentus (-es) lūdzam pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) latviešu valodā, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju) ar norādi „galvenais (-ā) juriskonsults (-e), eksperts (-e)” līdz 2022. gada 27.septembrim ieskaitot sūtīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Cilvēkresursu un komunikācijas nodaļai, Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050 vai uz e-pastu: personals@riga.lv.

Tālrunis uzziņām: 67105472; e-pasts: personals@riga.lv.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67015800; elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv;
3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Saņemtie pieteikuma dokumenti pilnībā vai daļēji tiks glabāti ne ilgāk kā sešus mēnešus, lai nodrošinātu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;
4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;
5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personals@riga.lv.
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 27. septembris