PĀRVALDES VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS

1000-1917
Rīga
Cits


Ogres novada pašvaldība

Ogres novada pašvaldība (reģ.Nr.90000024455) izsludina konkursu uz Ogres novada Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja amatu

Konkursa mērķis – noskaidrot un izvirzīt Ogres novada pārvaldes vadītāja  amatam atbilstošāko kandidātu, lai nodrošinātu novada attīstību un pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastos un novada pilsētās, īstenojot Ogres novada pašvaldības stratēģijā un attīstības plānošanas dokumentos, kā arī pārvaldes nolikumā tai noteiktos uzdevumus.

Prasības pretendentiem:

 • vēlama augstākā izglītība;
 • vēlama pieredze vadošā amatā;
 • vēlama pieredze pašvaldības darbā;
 • ļoti laba izpratne un zināšanas par pašvaldības darbu kopumā, pārvaldes darbības jomu un sniegtajiem pakalpojumiem, pārvades darbības plānošanu un pārraudzību, kā arī sadarbību ar pārējām valsts un pašvaldību iestādēm, pašvaldības darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • pieredze normatīvo aktu izstrādē un dokumentu sagatavošanā;
 • prasme izvirzīt mērķus un sasniegt rezultātus;
 • spēja motivēt komandu mērķu sasniegšanai;
 • augsta atbildības sajūta un spēja pieņemt kompetentus lēmumus;
 • spēja risināt problēmsituācijas;
 • labas komunikācijas, plānošanas un organizēšanas spējas, vēlme mācīties un pielietot iegūtās zināšanas Ogres novada kopējā attīstībā;
 • prasme strādāt ar datoru un informācijas sistēmām lietotāja līmenī (MS Office programmas, internets);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī (,,C’’ līmeņa 2.pakāpe) un vismaz vienas svešvalodu zināšanas (,,B’’ līmenis) pašvaldības pārvaldes vadītāja vai pārvaldes vadītāja amata uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā, vēlamas papildus vēl vismaz vienas svešvalodu zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pārvaldes vadītāja amata pienākumi:

 • atbildēt par pārvaldē ietilpstošo pašvaldības institūciju darba organizēšanu un pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu novada pašvaldības domē, kā arī, ja tas paredzēts pašvaldības nolikumā, pieņemt darbā un atlaist no darba pārvaldes darbiniekus;
 • atbildēt par pārvaldē sniedzamo pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību un kvalitāti;
 • iesniegt izpilddirektoram tālākai virzīšanai ikgadējo pārvaldes funkcionēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu;
 • noteiktās kompetences ietvaros rīkoties ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un atbildēt par to izlietojumu;
 • veikt citus Ogres novada pašvaldības nolikumā, domes lēmumos un pārvaldes nolikumā tai paredzētos pienākumus.

Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • plašs un argumentēts redzējums par Ogres novada administratīvajā teritorijā ietilpstošās attiecīgās teritoriālā iedalījuma vienības attīstības iespējām un efektīvu pārvaldību – ne vairāk kā trīs A4 formāta lapas datorrakstā (t.sk. vērtēs satura izklāstu, gramatiku, prezentācijas prasmes).

Dokumentus ar norādi “Pieteikums Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja amatam” jāiesniedz elektroniski (e-pasta adrese: ogredome@ogresnovads.lv) līdz 2022. gada 26.septembrim ieskaitot. Tālrunis uzziņām 65068762 (Personālvadības nodaļa).

Pārvaldes vadītāja amatam noteikta bruto mēnešalga no 1000 līdz 1917eiro.

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti konkursa norises procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšana. 

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Ogres novada pašvaldība
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  ogredome@ogresnovads.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 26. septembris