PABALSTU INSPEKTORS

745-984
Ventspils
Standarta darba laiks


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA

(reģ.nr. 90001669496; www.vsaa.gov.lv)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde. VSAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā, kā arī administrēt valsts izdienas pensijas un valsts fondēto pensiju shēmu.

Mūsu vērtības: ATBILDĪBA – SADARBĪBA – ATTĪSTĪBA

VSAA izsludina konkursu uz Ventspils reģionālās nodaļas Pabalstu daļas pabalstu inspektora – valsts civildienesta ierēdņa amatu

(vakance  uz nenoteiktu laiku)

_____________________________________________________________________

Ja vēlies apgūt jaunas zināšanas par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un  Tevī ir pārliecība, ka darbā ar klientiem pozitīva attieksme, prasme uzklausīt un sniegt profesionālu informāciju ir ikdienas pienākumu veiksmes atslēga, esi laipni aicināts/ta pievienoties mūsu kolektīvam!

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu no EUR 745 līdz EUR 984;
 • atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā;
 • iespēju pilnveidot zināšanas un praktisko darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta pusgada);
 • amata dienesta vieta – Lakstīgalu ielā 1, Ventspilī

Pamatpienākumi:

 • nodrošināt klientu apkalpošanu;
 • apstrādāt dokumentus un ievadīt datus informācijas sistēmā;
 • sagatavot un izdot administratīvos aktus;
 • kontrolēt pakalpojumu izmaksu.

Mēs sagaidām:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlama izglītība tiesību zinātnes jomā vai ekonomista, vai finansista kvalifikācija);
 • vēlama iepriekšēja darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (pieredze juridisko dokumentu sagatavošanā valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • valsts valodā iegūta izglītība vai valsts valodas prasme C līmeņa 1.pakāpe;
 • prasme pielietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu;
 • orientācija uz klientu;
 • labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.

Konkursa pretendentiem/-ēm 22 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības Valsts aģentūras CV un vakanču portālā  lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

·         dzīves aprakstu (CV) – atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv;

·         motivētu pieteikuma vēstuli, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa pretendentiem definētajām prasībām, kā arī apliecinot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv  ar norādi „Konkursam uz Ventspils RN Pabalstu daļas pabalstu inspektora (Ventspilī) amatu”.

Tālrunis uzziņām: 63122306.

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti sludinājumā norādītie dokumenti.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta - pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri pēc dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā tiks aicināti uz personāla atlases otro kārtu.

Informējam, ka izvirzītajam pretendentam stājoties amatā, būs jāuzrāda iegūto izglītību apliecinošs dokuments (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāuzrāda dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā), kā arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (gadījumā, ja nav valsts valodā iegūta izglītība).

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, e-pasts: pasts@vsaa.gov.lv

Papildus informāciju par personas datu apstrādi VSAA var iegūt tīmekļvietnē  www.vsaa.gov.lv » Par VSAA » Par mums » Privātuma politika.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Adrese:
  Ventspils
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personal@vsaa.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 10. oktobris