ARHITEKTS

1200-1500
Ogre
Cits


Ogres novada pašvaldība

Ogres novada pašvaldība (reģ.Nr.90000024455) izsludina atkārtotu konkursu uz Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Ogres novada būvvaldes arhitekta amatu

Prasības pretendentiem:

 • akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras vai būvniecības studiju programmā (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis);
 •  praktiskā darba pieredze arhitekta amatā vismaz pieci gadi, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts institūciju darbā;
 • darba pieredze atbilstošā profesionālajā jomā vismaz pieci gadi;
 • reglamentējošo normatīvos aktu būvniecības jautājumos pārzināšana;
 • spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt arhitekta pienākumus un noformēt dokumentus atbilstoši lietvedības un būvniecības jomas normatīvo aktu prasībām;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt sava darba izpildi noteiktajā termiņā;
 • izpratne par pašvaldības struktūru, mērķiem un uzdevumiem;
 • prasme strādāt ar datoru un informācijas sistēmām lietotāja līmenī (MS Office, Excel, Word, BIS);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī (,,C’’ līmeņa 2.pakāpe) un vēlamas vienas svešvalodu zināšanas (,,B’’ līmenis);
 • labas komunikācijas, plānošanas un organizēšanas spējas, vēlme mācīties un pielietot iegūtās zināšanas Ogres novada kopējā attīstībā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • izvērtēt būvniecības ieceres atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Ogres novada teritorijas plānojumam (arī detālplānojumiem u.tml.), un, atkarībā no būvniecības ieceres veida, lemt par ieceres akceptēšanu, atteikumu akceptēt vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu, kā arī sniegt atbalstu Būvvaldes arhitektiem būvniecības ieceres izskatīšanā;
 • strādāt Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS), izvērtēt būvprojektus, konservācijas projektus, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma rakstus un citu būvniecības dokumentāciju saskaņā ar tiesību aktu prasībām. Nesaskaņošanas gadījumā sagatavot motivētu, ar tiesību normām pamatotu lēmumu par informācijas pieprasīšanu un lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu vai atteikumu;
 • sniegt konsultācijas pašvaldības darbiniekiem, fiziskām un juridiskām personām par kompetencē esošajiem jautājumiem un palīdzēt tos risināt;
 • pārraudzīt arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanu novada teritorijā un sniegt profesionālu atbalstu būvprojektiem kvalitatīvas vides veidošanai;
 • atbilstoši kompetencei piedalīties teritorijas attīstības plānošanas dokumentu (ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojuma un to grozījumu, detālplānojuma un tematiskā plānojuma) kā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsardzības zonu projektu  un dabas aizsardzības plānu izstrādāšanā;
 •  sagatavot atzinumu par būvniecības iecerēm, kurām organizējama publiskā apspriešana saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par teritorijas izmantošanu un apbūvi, pirms būvniecības ieceres nodošanas publiskai apspriešanai.

Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

·           motivēta pieteikuma vēstule;

·           dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm;

·           izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

·           valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams).

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Pieteikums Ogres novada būvvaldes arhitekta amatam” aicinām sūtīt elektroniski (e-pasta adrese: ogredome@ogresnovads.lv) līdz 2022.gada 6.oktobrim ieskaitot. Tālrunis uzziņām 65068762 (Personālvadības nodaļa).

Amatam noteikta bruto mēnešalga no 1200 līdz 1500 eiro.

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti konkursa norises procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšana.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Ogres novada pašvaldība
 • Adrese:
  Ogre
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  ogredome@ogresnovads.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 6. oktobris