VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

900
Jūrmala
Standarta darba laiks


Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola


Jūrmalas  Mežmalas pamatskola (Rūpniecības iela 13, Jūrmala, LV-2016) aicina darbā

sporta skolotāju pamatskolā (7.- 9.klasēs)

amata alga  atbilstoši tarificētajām  stundām.  Alga  par 1 likmi – no 900.00 EUR.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša  mācību priekšmeta  kvalifikācija (var būt pēdējo kursu students(-e);
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta metodikas pārzināšana;
 • prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem.

Skola piedāvā:

 • pilnu darba slodzi (7.- 9.klasēs), no 22 kontaktstundām sportā;
 • stabilu atalgojumu atbilstoši tarificētajai likmei, amatalga par vienu pilnu slodzi sākot no EUR 900,00 mēnesī;
 • sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu.

Pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV), izglītības dokumentu kopijas iesniegt personīgi vai sūtīt līdz 30.09.2022. uz e - pasta adresi: mezmalaspsk@edu.jurmala.lv, ar norādi, "Sporta skolotāja vakancei". Tālrunis uzziņām – 29849071, 67739651.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 13.pantu, Jūrmalas pilsētas dome informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas pilsētas dome, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālr.nr. 67093849, elektroniskā pasta adrese: personasdati@jurmala.lv

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt https://ieej.lv/94ctzDati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola
 • Adrese:
  Jūrmala
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  mezmalaspsk@edu.jurmala.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 30. septembris