VALSTS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS INSPEKTORS

1035-1190
Rēzekne
Cits


Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

 izsludina konkursu uz vakanto valsts civildienesta ierēdņa Bāriņtiesu metodiskās vadības un uzraudzības departamenta

 Uzraudzības nodaļas vecākā inspektora amata vietu

(1 amata vieta Rēzeknē uz nenoteiktu laiku) 

Amata mērķis: nodrošināt bāriņtiesu uzraudzības funkcijas izpildi bāriņtiesu darbības jautājumos (iesniegumu par bāriņtiesu darbu izskatīšana); sniegt metodisku palīdzību bāriņtiesu speciālistiem konkrētu gadījuma risināšanā; sniegt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem; veikt pārbaudes bāriņtiesās, sniegt priekšlikumus nepilnību novēršanai; informēt pašvaldību (nepieciešamības gadījumā citas institūcijas) par bāriņtiesas pārbaudēs konstatēto.

Galvenie amata pienākumi:

- sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību un/vai bāriņtiesu darbības jautājumos;

- izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par savā kompetencē esošajiem jautājumiem un sagatavot atbildes;

- organizēt un piedalīties starpinstitūciju sanāksmēs konkrētu gadījumu risināšanā;

- veikt pārbaudes bāriņtiesās, sastādot pārbaudes aktu un sniedzot priekšlikumus nepilnību novēršanai.

Prasības pretendentiem:

-  atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

-   otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība sociālo zinātņu jomā;

vēlama profesionālā pieredze un zināšanas jomās, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzības un/vai bāriņtiesu jautājumos vai pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē;

-   vēlama pieredze vai prakse publiskās pārvaldes iestādes darbā;

-  teicamas valsts valodas zināšanas, vēlamas labas krievu un angļu valodas zināšanas;

-  teicamas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku (MS Office).

Mēs piedāvājam:

- mēnešalgu no 1035,00 EUR līdz 1190,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga klasifikācijai un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī individuālo kvalifikācijas, kompetenču un darba snieguma līmeni;

- piemaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

- atbildīgu un interesantu darbu līgumu izstrādes un iepirkumu organizēšanas jomā;

- profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;

- elastīgu darba laiku un iespēju strādāt attālināti;

- darba vietu Ventspils ielā 53, Rīgā;

- veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • CV;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (pretendentiem, kuri nav ieguvuši izglītību valsts valodā).

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā

Dokumenti ir jāiesniedz līdz 2022.gada 5.oktobrim nosūtot uz e-pastu:

atlase@lm.gov.lv ar norādi “BMVUD_Uzr_nod_vec_eksp_Rēzekne”.

Tālr. uzziņām 67021628, 67021602.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.Informējam, ka konkursa otrā kārta (darba intervija) var tikt organizēta attālinātā režīmā.Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā un noformētu tiesiskās attiecības Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts.Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Labklājības ministrija informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
 • Adrese:
  Rēzekne
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  atlase@lm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 5. oktobris