DOCENTS

14.05
Rīga
Cits


Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amata vietu:

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTES Informācijas tehnoloģijas institūta Vadības informācijas tehnoloģijas katedrā

 • uz vienu docenta (praktiskā) amata vietu (0,3 slodzes) – Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas/ Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

Prasības pretendentiem:

 • maģistra grāds informācijas tehnoloģijas, datorzinātnes vai inženierzinātnes nozarē;
 • praktiskais darba stāžs drošības pārvaldības jomā ne mazāks kā 10 (desmit) gadi;
 • zināšanas un pieredze lekciju, studiju nodarbību vadīšanā, eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana savā studiju programmā, laboratorijas darbu un zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā ne mazāks kā 5 gadi;
 • zinātniski pētnieciskais darbs un publikācijas informācijas tehnoloģijas  jomā;
 • spēja sadarboties ar kolēģiem, atsaucība, prasme uzklausīt citus un veidot efektīvu komunikāciju;
 • spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību par tiem;
 • labas  latviešu un angļu valodas zināšanas.

Starptautiski atzīti sertifikāti informācijas sistēmu drošības jomā tiks uzskatīti par priekšrocību.

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai ir jāiesūta elektroniski (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu (cv@rtu.lv):

 1. rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 2. dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 (sešu) gadu laikā (vēlams publicēto darbu sarakstu pievienot kā atsevišķu pielikumu), kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;
 3. zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un pēc nepieciešamības citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus (piemēram, valsts valodas prasmes līmeni apliecinošo dokumentu un tml.), uzrādot to oriģinālus, ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi un Personāla nodaļā nav iepriekš iesniedzis šo dokumentu kopijas.

Ar visām normatīvos noteiktajām prasībām varat iepazīties RTU mājaslapā.

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnē un Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmā.

Papildu informācija (dokumentu paraugi u.c.) RTU mājas lapas sadaļā “Darbs RTU” vai pa tālr. 25678056.

Mēs atbalstām  iekļaujošu darba vidi, un kandidātus(-es) izvērtējam, balstoties vienīgi uz sasniegumiem, kvalifikācijām, kompetenci un darba pieredzi.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Rīgas Tehniskā universitāte
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  cv@rtu.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 19. oktobris