PENSIJU UN PABALSTU INSPEKTORS

675-899
Rīga
Standarta darba laiks


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA

(reģ.Nr. 90001669496; www.vsaa.gov.lv)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde. VSAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā, kā arī administrēt valsts izdienas pensijas un valsts fondēto pensiju shēmu.

Mūsu vērtības: ATBILDĪBA – SADARBĪBA – ATTĪSTĪBA

VSAA izsludina konkursu uz Rīgas pilsētas Zemgales nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektora – valsts civildienesta ierēdņa amatu

(2 vakances  uz nenoteiktu laiku)

_____________________________________________________________________

Ja vēlies apgūt jaunas zināšanas par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un  Tevī ir pārliecība, ka darbā ar klientiem pozitīva attieksme, prasme uzklausīt un sniegt profesionālu informāciju ir ikdienas pienākumu veiksmes atslēga, esi laipni aicināts/ta pievienoties mūsu kolektīvam!

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu bruto no 675 EUR līdz 899 EUR (atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam);
 • atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā;
 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta pusgada);
 • amata dienesta vieta – Mārupes ielā 1, Rīgā.

Pamatpienākumi:

 • konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem;
 • pieņemt iesniegumus un ievadīt klientu datus informācijas sistēmā;
 • sagatavot un izdot administratīvos aktus;
 • sagatavot izziņas.

Mēs sagaidām:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība;
 • valsts valodas prasme: augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1);
 • vēlama darba pieredze klientu apkalpošanas jomā valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādēs pēdējo 5 gadu laikā;
 • prasme pielietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu;
 • orientācija uz klientu;
 • labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.

Konkursa pretendentiem/-ēm 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības Valsts aģentūras CV un vakanču portālā lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

·         dzīves aprakstu (CV) – atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv;

·         motivētu pieteikuma vēstuli, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa pretendentiem definētajām prasībām, kā arī apliecinot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv, norādot "Konkursam uz RP Zemgales  nodaļas KAD inspektora amatu”.

Tālrunis uzziņām: 67600628

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti sludinājumā norādītie dokumenti.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta - pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Informējam, ka izvirzītajam pretendentam stājoties amatā, būs jāuzrāda iegūto izglītību apliecinošs dokuments (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāuzrāda dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā), kā arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (gadījumā, ja nav valsts valodā iegūta izglītība).

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, e-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv

Papildus informāciju par personas datu apstrādi VSAA var iegūt tīmekļvietnē  www.vsaa.gov.lv » Par VSAA » Par mums » Privātuma politika

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personal@vsaa.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 3. oktobris