VECĀKAIS EKSPERTS

1580-1756
Rīga
Standarta darba laiks


Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz
STRUKTŪRFONDU DEPARTAMENTA VECĀKĀ EKSPERTA
(augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā)
valsts civildienesta ierēdņa amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku ar iespēju to pagarināt uz Eiropas Savienības fondu plānošanas periodu)


Amata mērķis:
Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības nodrošināšana 2014.-2020.gada plānošanas periodā augstākās izglītības un zinātnes jomā

Amata pienākumi:
•    Koordinēt jautājumus saistībā ar zinātnes un industrijas sektoru sadarbību Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju programmu kontekstā;
•    Sagatavot analītisku informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju programmām zinātnes un inovācijas jomās;
•    Izstrādāt Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju programmu ieviešanas nosacījumus;
•    Izstrādāt tiesību aktus un politikas plānošanas dokumentus;
•    Pārstāvēt struktūrvienības un ministrijas viedokli sanāksmēs.

Prasības pretendentiem/-ēm:
•    Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
•    Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
•    Darba pieredze:
o    publiskajā sektorā augstākās izglītības, zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas vai struktūrfondu vadības jomā, kas ilgāka par 3 gadiem;
o    tiesību aktu projektu izstrādē un virzībā pieņemšanai Ministru kabinetā vai Saeimā, kā arī iekšējo normatīvo aktu izstrādē un virzībā ilgāk par 3 gadiem;
o    politikas plānošanas dokumentu analīzē un izstrādē;
o    sadarbībā ar sociālajiem un sadarbības partneriem un citām institūcijām.
•    Zināšanas:
o    par augstākās izglītības un zinātnes jomas attīstību Latvijā;
o    par Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu plānošanu, īstenošanu un uzraudzību;
o    par normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības struktūrfondu jomā.
•    Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu, informācijas apkopošanas un analizēšanas prasmes, prasme pieņemt pamatotus lēmumus;
•    Prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu;
•    Angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā;
•    Prezentēšanas, sadarbības un komunikācijas prasmes.

Ministrija piedāvā:
•    Atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionāļu komandā;
•    Profesionālās pieredzes pilnveidi dažādos kursos un semināros;
•    Mēnešalgu no 1580 euro līdz 1756 euro (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un kritēriju izvērtējumam (izglītība, profesionālā pieredze un kompetences);
•    Sociālās garantijas (t.sk. papildatvaļinājuma dienas un atvaļinājuma pabalstu);
•    Veselības apdrošināšanu (stājoties amatā);
•    Elastīgā un attālinātā darba iespējas;
•    Darba vietu Vecrīgā, Vaļņu ielā 2.

Iesniedzamie dokumenti:
1.    Motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta:
a.    publiskajā sektorā augstākās izglītības, zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas vai struktūrfondu vadības jomā,
b.    tiesību aktu projektu izstrādē un virzībā pieņemšanai Ministru kabinetā vai Saeimā, kā arī iekšējo normatīvo aktu izstrādē un virzībā,
c.    politikas plānošanas dokumentu analīzē un izstrādē,
d.    sadarbības pieredzi ar sociālajiem partneriem un citām institūcijām,
(ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta iegūtā darba pieredze, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes)
2.    Curriculum Vitae;
3.    Izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi „SfD vecākais eksperts-AIZAJ (ierēdnis)”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:
1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana prioritārajām prasībām;
2.kārtā iekļuvušajiem pretendentiem konkursa komisija lūgs sagatavot un iesniegt redzējumu (prezentāciju no 3 līdz 5 minūtēm) angļu valodā par tēmu „Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovāciju izaicinājumi un prioritātes Latvijā laika periodā 2021.-2027.gads”, kā arī pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks vērtēta pretendenta profesionālā sagatavotība vecākā eksperta amata aprakstā noteiktajām prasībām un prezentācijā sniegtais izklāsts par minēto tēmu.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Izglītības un zinātnes ministrija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  konkursi@izm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 10. oktobris