PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS /DIREKTORS (VALSTS PĀRVALDES JOMĀ)

1052-1400
Rīga
Standarta darba laiks


Latvijas Nacionālais arhīvs

Latvijas Nacionālais arhīvs (reģistrācijas Nr.90009476367) izsludina atklātu konkursu uz Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un saglabāšanas nodaļas vadītāja ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku (darbavieta – Slokas ielā 16, Rīgā).

 Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) ir lielākā un vecākā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienība, kuras krājumā ir vairāk nekā seši miljoni dokumentāro liecību par vēsturiskajiem notikumiem, politiskajiem procesiem, ekonomisko, sociālo un kultūras dzīvi Latvijas teritorijā laikposmā no 1220. līdz 1945. gadam.

LVVA Dokumentu uzskaites un saglabāšanas nodaļas darbinieki  nodrošina un kontrolē LVVA glabāto dokumentu uzskaiti un saglabāšanu,  veic dokumentu oriģinālu un digitālo kopiju izsniegšanu izmantošanai LVVA darbiniekiem, lasītavām, institūcijām un fiziskām personām.

Aicinām pievienoties LVVA komandai erudītu kolēģi ar vadības pieredzi un interesi dokumentārā mantojuma uzskaites un saglabāšanas nodrošināšanā.

Aicinām atsaukties pretendentu ar:

akadēmisko augstāko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (priekšroka pretendentiem ar augstāko izglītību vēsturē un arhīvniecībā);

izpratni par arhīva darbu, funkcijām un normatīvo regulējumu;

izpratni par nacionālā dokumentārā mantojuma sastāvu, uzskaiti un saglabāšanu;

valsts valodas zināšanām (C2 līmenī);

angļu valodas zināšanām līmenī, kas nepieciešamas profesionālo pienākumu izpildei (krievu vai vācu valodas kā otras svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);

iemaņām darbā ar datoru MS Office vidē pieredzējuša lietotāja līmenī;

Mēs Tev uzticēsim:

vadīt nodaļas darbu, nodrošinot tai noteikto funkciju un uzdevumu izpildi un plānu, atskaišu un pārskatu sagatavošanu;

organizēt, koordinēt un kontrolēt LVVA glabātās nacionālā dokumentārā mantojuma daļas uzskaiti un saglabāšanu;

izstrādāt dokumentu uzskaites un saglabāšanas darbu metodiskos materiālus;

organizēt un īstenot projektus dokumentu saglabāšanas un digitalizācijas jomā un piedalīties ārpus LNA esošu Latvijas kultūras un vēstures dokumentāro liecību vai to kopiju iegūšanas jautājumu risināšanā.

Tu iegūsi:

interesantu, izaicinošu un atbildīgu darbu Latvijas Nacionālā arhīva lielākajā un vecākajā struktūrvienībā – Latvijas Valsts vēstures arhīvā;

atbalstu un sadarbību ar atsaucīgu un kompetentu dažādu paaudžu savas jomas profesionāļu komandu;

mēnešalgu no 1052 euro līdz 1400 euro pirms nodokļu nomaksas atkarībā no profesionālās kvalifikācijas un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

Konkursa pretendentiem līdz 2022.gada 30.septembrim lūdzam uz e-pastu: personals@arhivi.gov.lv vai pa pastu (Šķūņu iela 11, Rīgā, LV-1050, pasta zīmogs 2022.gada 30.septembris) nosūtīt šādus dokumentus ar norādi „Pieteikums konkursam uz Dokumentu uzskaites un saglabāšanas nodaļas vadītāja amatu”:

parakstītu apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.pantā noteiktajām obligātajām prasībām (apliecinājums pieejams šeit: https://www.arhivi.gov.lv/lv/valsts-civildienesta-ieredna-amata-pretendenta-apliecinajums)

dzīvesgājumu (CurriculumVitae) latviešu valodā, kurā ietverta informācija par izglītību un darba pieredzi, svešvalodu prasmēm, informācijas tehnoloģiju pieredzi, kontaktinformācija (tālr. numurs, e-pasta adrese), kā arī cita informācija pēc kandidāta ieskatiem;

pieteikuma vēstuli ar personīgo argumentāciju un atbilstības redzējumu amatam.

Uzziņas pa tālruni: 27260511. Plašāku informāciju par Latvijas Nacionālo arhīvu skatīt tīmekļvietnē www.arhivi.gov.lv.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Latvijas Nacionālais arhīvs informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, un šo datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Nacionālais arhīvs. Papildu informāciju par personas datu apstrādi iespējams iegūt Latvijas Nacionālā arhīva tīmekļvietnē https://www.arhivi.gov.lv/lv/personas-datu-apstrade-latvijas-nacionalaja-arhiva.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Latvijas Nacionālais arhīvs
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personals@arhivi.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 30. septembris