PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INSPEKTORS

984-1036
Sigulda
Cits


Siguldas novada pašvaldība

Siguldas novada Pašvaldības policija

Reģ.Nr. 40900034748

aicina darbā

Pašvaldības policijas inspektores/-us dokumentu pārvaldības

 (lietvedības) jomā

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt un nodrošināt aktuālo un arhīva dokumentu pārvaldību, kārtot un glabāt dokumentus atbilstoši lietu nomenklatūrai, sagatavot dokumentus nodošanai arhīvā, nodrošināt lietu nomenklatūru izstrādi.
 • organizēt un nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu, konsultēt apmeklētājus, nodrošināt apmeklētāju iesniegumu pieņemšanu un iesniegumu apriti atbilstoši kompetencei vai piekritībai.
 • organizēt un nodrošināt informācijas (dokumentu) ievadi un apriti Siguldas novada pašvaldības lietotajās informācijas sistēmās (iekšējās informācijas sistēmas), kā arī valsts pārvaldes uzturētajās un administrētajās informācijas sistēmās (ārējās informācijas sistēmās);
 • nodrošināt ienākošo un izejošo telekomunikāciju, e–komunikāciju, sociālo kontu uzturēšanu un administrēšanu;
 • Nodrošināt aktīvu asistēšanu Pašvaldības policijas vadībai, sniegt praktisku un izglītojošu atbalstu Pašvaldības policijas nodarbinātajiem dokumentu pārvaldības jomā.
 • uzraudzīt un kontrolēt Pašvaldības policijā uzsākto administratīvo pārkāpumu procesu izmeklēšanas termiņus, sagatavot pārskatus un atskaites par veiktajiem vai veicamajiem darba pasākumiem;
 • Nepieciešamības gadījumā iesaistīties Pašvaldības policijas tiešo funkciju un uzdevumu izpildē, kas saistīti ar sabiedriskas kārtības garantēšanu publiskajos pasākumos, vai pasākumos, kas saistīti ar bērnu izglītošanu personīgās drošības jautājumos.

Prasības pretendentiem:

·         atbilstība likuma "Par policiju" 21. panta pirmās daļas prasībām;

·         vidējā vai augstākā izglītība. Augstākā izglītība vai sekmīgas studijas augstākās izglītības programmas noslēdzošajos studiju posmos (semestros) tiks uzskatīta par priekšrocību;

·         teicamas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 1.pakāpe), citu svešvalodu zināšana tiks uzskatītas par priekšrocību;

·         prasme patstāvīgi organizēt darbu, spēja savas kompetences ietvaros noteikt darba prioritātes un izvirzīt mērķus;

·         labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, disciplinētība un godīgums, personība, kas vērsta uz attīstību;

·         iemaņas darbā ar datoru, tipveida datora programmatūru (MS Office), biroja tehniku;

·         profesionālā pieredze iestādes (institūcijas) dokumentu pārvaldības organizēšanā un nodrošināšanā vai  tiesībaizsardzības, militārajās vai civilās aizsardzības iestādēs (institūcijās) tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

·         iespēju strādāt aktīvā un dinamiskā vidē;

·         nepieciešamības gadījumā iespēju apvienot darbu ar studijām vai blakusdarbu;

·         interesantu un atbildīgu darbu, atsaucīgā un pieredzējušā kolektīvā;

·         iespēju pilnveidot profesionālās zināšanas apmeklējot mācības;

·         iespēju sevi fiziski pilnveidot, bezmaksas apmeklējot fiziskās sagatavotības treniņu Siguldas sporta centrs trenažieru zālē, peldbaseinā un fitnesa treniņos;

·       stabilu un garantētu mēnešalgu 1036 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas) pēc pārbaudes laika;

·         sociālās garantijas;

·         nelaimes gadījumu darbā un veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām).

CV un motivācijas vēstuli lūdzam elektroniski sūtīt ar norādi PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INSPEKTORS (dokumentu pārvaldības jomā) uz e-pasta adresi: policija@sigulda.lv līdz 2022.gada 14.oktobrim vai iesniegt personīgi Siguldas novada Pašvaldības policijā Ausekļa ielā 6, Siguldā. Informācija uzziņām pa tālruni: 67972008

Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.

Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Siguldas novada pašvaldība
 • Adrese:
  Sigulda
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  policija@sigulda.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 14. oktobris