VECĀKAIS EKSPERTS

1580-1756
Rīga
Standarta darba laiks


Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija (reģ. Nr. 90000022399)
izsludina atklātu konkursu uz

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperta
vienu ierēdņa amata vietu (uz nenoteiktu laiku)


Amata mērķis:
Zinātnes jomas politikas plānošana, ieviešana, uzraudzība un ietekmes novērtēšana, izmantojot valsts informācijas sistēmu „Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēma” (turpmāk – NZDIS).

Galvenie amata pienākumi:
-    Koordinēt zinātnes bāzes finansējuma piešķiršanu zinātniskajām institūcijām un zinātniskās darbības attīstības finansējuma piešķiršanu augstskolām un koledžām.
-    Veikt zinātnes jomas politikas plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un ietekmes novērtēšanu.
-    Sagatavot analītisko informāciju par Latvijas zinātni, izmantojot NZDIS saturu, kā arī īstenot politikas plānošanas vajadzības, piedaloties NZDIS satura un funkciju attīstībā.
-    Sagatavot jaunās politikas iniciatīvas.
-    Piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē departamenta kompetences jomās.
-    Piedalīties atzinumu sagatavošanā par citu ministrijas struktūrvienību, ministrijas padotībā esošo iestāžu, kā arī citu valsts un pašvaldības institūciju izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem departamenta kompetences ietvaros.
-    Sagatavot atbildes uz ministrijā saņemto korespondenci atbilstoši savai kompetencei.

Prasības pretendentiem/-ēm:
-    Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
-    Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
-    Pieredze pētniecības darbā vai cita relevanta pieredze – vēlams vismaz 3 gadi (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).
-    Pieredze politikas plānošanas dokumentu un/ vai analītisku pārskatu izstrādē.
-    Vēlama darba pieredze valsts pārvaldē attiecīgajā jomā.
-    Teicamas matemātikas zināšanas.
-    Zināšanas par zinātnes jomas politikas plānošanu, ieviešanu un uzraudzību.
-    Zināšanas augstākās izglītības un zinātnisko institūciju pārvaldības un finansēšanas jomā.
-    Zināšanas par valsts pārvaldes darbības principiem.
-    Angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj darba pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā.
-    Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, prasme noteikt prioritātes.
-    Prezentēšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes.
-    Stratēģiskā domāšana, kreativitāte un problēmu risināšana spēja.

Ministrija piedāvā:
-    iespēju veikt atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē,
-    mēnešalgu no 1580 euro līdz 1756 euro (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un kritēriju izvērtējumam (izglītība, profesionālā pieredze un kompetences),
-    sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā,
-    darba vietu Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā).

Iesniedzamie dokumenti:
1.    motivēta pieteikuma vēstule dalībai konkursā, kurā lūdzam:
1.1.    iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās darba pieredzes esamību, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, konkursa komisija uzskata, ka amata pretendentam nav šādas pieredzes);
1.2.    iekļaut apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7.pantā noteiktajām prasībām.
2.    pretendenta dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);
3.    pretendenta augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi „AIZID vecākais eksperts_ZBF)”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:
1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas izvērtēšana;
2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta pretendenta profesionālā sagatavotība vecākā eksperta amata aprakstā noteiktajām prasībām.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:
1)    jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija, kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Tālrunis uzziņām 67047949.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Izglītības un zinātnes ministrija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  konkursi@izm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 4. oktobris