JURISTS

1285
Rīga
Standarta darba laiks


Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Rīgas Sociālais dienests
aicina darbā
vecāko juristu (profesijas kods 2611 01)
Administratīvās nodaļas Juridiskajā sektorā
(uz noteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:
- pārbaudīt Rīgas Sociālo darbinieku sagatavoto administratīvo aktu un citu dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
- sniegt juridiskās konsultācijas Rīgas Sociālā dienesta darbiniekiem, kas nepieciešamas administratīvā procesa nodrošināšanā, atbilstoši iestādes specifikai, dokumentu projektu izstrādē vai darba uzdevumu veikšanā;
- nepieciešamības gadījumā sagatavot atbilžu projektus uz fizisku vai juridisku personu iesniegumiem un sūdzībām, kā arī līgumu projektus;
- nepieciešamības gadījumā izvērtēt un saskaņot citu Rīgas Sociālā dienesta struktūrvienību sagatavotos līgumu projektus, nodrošināt to saskaņošanu un noslēgšanu, veikt nepieciešamās organizatoriskās darbības līgumu slēgšanas procesā;
- atbilstoši pilnvarojumam pārstāvēt Rīgas Sociālo dienestu tiesā.

Prasības kandidātiem:
Izglītība – otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs, vai students, kurš iegūst izglītību šajā studiju programmā.

Amatam nepieciešamās prasmes un specifiskās zināšanas:
- teicamas latviešu valodas zināšanas.
- zināšanas administratīvajā procesā;
- labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
- augsta saskarsmes kultūra un teicamas lietišķās komunikācijas prasmes;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- stabilu darbu;
- sociālās garantijas;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- veselības apdrošināšanas polisi.

Darba alga – 1285.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Darba laiks - pilna slodze.
Darba vieta – Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Pretendentiem līdz 20.10.2022. iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010 vai elektroniski uz e-pasta adresi: PKVS@riga.lv ar norādi “Administratīvās nodaļas Juridiskā sektora vecāka jurista amata konkursam” šādus dokumentus:
- Motivētu pieteikumu;
- Profesionālo aprakstu (CV);
- Atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, kuras var sniegt rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037958 vai 67037426.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu Jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, Jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

Izskatīsim tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi sludinājumā norādītie dokumenti. Sazināsimies ar 2.kārtas pretendentiem!

Pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Rīgas Sociālais dienests informē, ka :
1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas Sociālais dienests), adrese: Baznīcas 19/23 (1.stāvs), Rīga, LV – 1010 ; elektroniskā pasta adrese: soc@riga.lv
2) Jūsu pieteikuma dokumentos noradītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.
Cita Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā norādītā informācija par pretendentu personu datu apstrādi pieejama: http://www.ld.riga.lv/lv/par-departamentu/par-mums/vakances.html

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  PKVS@riga.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 20. oktobris