UZSKAITVEDIS

1204-1298
Ogre
Standarta darba laiks


Gaisa spēki

1.    Nodrošināt aviācijas rezerves daļu un materiāltehnisko līdzekļu (turpmāk - MTL) vērtības uzskaiti, glabāšanu un izmantošanu.
2.    Veikt aviācijas rezervju daļu un citu MTL tehnisko specifikāciju izstrādi, tirgus izpēti un iepirkumu procesa kontroli.
3.    Veikt gaisa kuģu speciālo instrumentu atjaunošanu, iegādi un kalibrāciju.
4.    Veikt instrumentu iegādi, atjaunošanu un kalibrāciju.
5.    Veikt rezerves daļu, instrumentu, speciālo instrumentu un citu MTL uzskaiti, glabāšanas un izsniegšanas kārtību un reģistrāciju noliktavas uzskaites programmā.
6.    Ievērot rezerves daļu noliktavu iekšējo kārtību un veikt tās labiekārtošanu, izlietoto, bojāto MTL atjaunošanu.
7.    Kontrolēt un organizēt rezerves daļu un citu MTL izlietojuma, glabāšanas, norakstīšanas un uzskaites pareizību.
8.    Pārbaudīt faktiski uzrādītos materiālo vērtību atlikumus, kas uzrādīti inventarizācijas aktos.
9.    Koordinēt un organizēt dienesta autotransporta izmantošanu.
10.  Apkopot, iesniegt, kontrolēt un piedalīties budžeta apgūšanā.
11.  Veikt noliktavas, apgādes dokumentācijas atjaunošanu un uzlabošanu.

Kontaktinformācija: Elīna Tone, 26767384, elina.tone@mil.lv

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Gaisa spēki
 • Adrese:
  Ogre
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  elina.tone@mil.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 4. oktobris