PERSONĀLA SPECIĀLISTS

1300
Rīga
Standarta darba laiks


Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Rīgas valstspilsētas pašvaldības (reģ. Nr. 90011524360) iestāde
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
aicina pieteikties pārvaldes Administratīvās pārvaldes Cilvēkresursu nodaļas
vakancei
personāla vadības eksperts (-e)

Mēs tev uzticēsim:
•    Koordinēt iekšējās komunikācijas un darbinieku iesaistes aktivitāšu stratēģisku plānošanu un ieviešanu;
•    Iekšējās vides kultūras veidošanu;
•    Uzturēt sociālo dialogu starp darba devēju un darbiniekiem;
•    Koordinēt darbinieku mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus;
•    Līdzdarboties personāla atlases procesos;
•    Organizēt un nodrošināt personāla vadības un personāla lietvedības procesus.


No Tevis sagaidām:
•    augstāko izglītība personāla vadībā (vēlama papildus izglītība sabiedrisko attiecību jomā);
•    amata kompetencei atbilstošu darba pieredzi;
•    zināšanas un izpratni iekšējā komunikācijā;
•    teicamas komunikācijas prasmes un radošu, pozitīvu domāšanu;
•    teicamas digitālās komunikācijas prasmes, zināšanas un pieredze digitālu rīku     izmantošanā iekšējā komunikācijā;
•    valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.


Piedāvājam:
•    dinamisku, radošu un atbildīgu darbu mūsdienīgā darba vidē;
•    attālināta darba iespējas;
•    mūsdienīgu, ergonomisku darba vidi, profesionālus un atsaucīgus darba kolēģus;
•    profesionālās attīstības iespējas, piedaloties dažādos mācību projektos;
•    veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
•    papildatvaļinājumu līdz 10 dienām;
•    atalgojumu 1300,- EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

Izvirzītajām prasībām atbilstošos pretendentus (-es) lūdzam pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) latviešu valodā, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju) ar norādi „personāla vadības speciālists (-e)” līdz 2022. gada 4.oktobrim ieskaitot sūtīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Cilvēkresursu un komunikācijas nodaļai, Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050 vai uz e-pastu: personals@riga.lv.

Tālrunis uzziņām: 67037368; e-pasts: personals@riga.lv.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67015800; elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv;
3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Saņemtie pieteikuma dokumenti pilnībā vai daļēji tiks glabāti ne ilgāk kā sešus mēnešus, lai nodrošinātu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;
4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;
5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personals@riga.lv.
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 4. oktobris