Izglītības un skolu PSIHOLOGS

409.5
Valmiera
Cits


Valmieras novada pašvaldība

Pievienojies mūsu komandai!


Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā izglītības psihologu/-ģi (profesijas klasifikatora kods 2359 01) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2022./2023. mācību gadu.


Ja Tev ir vēlme:
•    sniegt psiholoģisku palīdzību bērniem;
•    veikt bērnu psiholoģisko izvērtēšanu un atzinumu sagatavošanu;
•    plānot un realizēt savu darbu saskaņā ar Iestādē realizējamajām pirmsskolas izglītības programmām;
•    konsultēt Iestādes darbiniekus un bērnu vecākus par bērnu audzināšanu;
•    sadarboties ar Iestādes vadību, pedagogiem un bērnu vecākiem, lai izstrādātu un īstenotu bērna atbalsta pasākumus, aktīvi iesaistīties Atbalsta komandas darbā;
•    kā arī veikt citus pienākumus psihologa amata ietvaros;


un ja Tev ir:

•    apliecinājums par patstāvīgu psihologa profesionālo darbību – augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi, turklāt vismaz viena no šīm programmām ir profesionālā studiju programma;
•    reģistrācija psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts noteiktā darbības jomā;
•    atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām;
•    apgūta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”;
•    valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
•    kompetences: psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; spēja analizēt un cieņpilni risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
•    prasmes darbā ar datoru;


mēs piedāvājam:
•    atbildīgu, interesantu un radošu darbu;
•    darba laiku 13,65 stundas (0.455 likmes) nedēļā;
•    atalgojumu EUR 409,50 mēnesī pirms nodokļu nomaksas par nepilnu slodzi;
•    darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam.


CV un motivācijas vēstuli līdz 2022.gada 17.oktobrim, sūtīt uz e-pastu: pienenite@valmiera.edu.lv, vai iesniedzot personīgi adresē: Georga Apiņa ielā 5, Valmiera, Valmieras novads ar norādi “Izglītības psihologs/-ģe”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 64225551 vai 64231693.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.


   

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valmieras novada pašvaldība
 • Adrese:
  Valmiera
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  pienenite@valmiera.edu.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 17. oktobris