VALSTS INSPEKTORS

1080
Rīga
Standarta darba laiks


Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu
Rīgas reģionālās nodaļas valsts inspektors
(uz nenoteiktu laiku)

Prasības kandidātiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūrā, vēsturē, mākslas vēsturē, mākslās  vai  arheoloģijā;
 • vismaz divu gadu profesionālā pieredze ar kultūras mantojumu saistītā jomā;
 • zināšanas un izpratne par kultūras pieminekļu saglabāšanu, un par materiālā kultūras mantojuma aizsardzības būtiskāko normatīvo aktu regulējumu (par priekšrocību tiek uzskatīta darba pieredze valsts pārvaldē - personām saistošu lēmumu pieņemšanā vai materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā);
 • spējas ātri uztvert un novērtēt kultūras pieminekļu tehnisko stāvokli un apdraudējumu, prasme analizēt un formulēt viedokli;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta saziņas kultūra;
 • labas iemaņas darbā ar biroja datorprogrammām (MS Office), prasme strādāt ar fototehniku, teicamas lietvedības prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības;
 • valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas.

Galvenie pienākumi:

 • veikt kultūras pieminekļu apsekošanu un pārbaudes;
 • uzraudzīt un kontrolēt kultūras pieminekļu saglabāšanu un aizsardzības normu ievērošanu, kā arī nodrošināt personu saukšanu pie administratīvās atbildības reģionālās nodaļas teritoriālās kompetences ietvaros;
 • pārzināt vispārējo situāciju kultūras mantojuma aizsardzības jomā Rīgas reģionā un noteiktajām kultūras pieminekļu tipoloģiskajām grupām;
 • gatavot norādījumus un priekšrakstus kultūras pieminekļu īpašniekiem (valdītājiem) par kultūras pieminekļu izmantošanu,  saglabāšanu un kultūras pieminekļu aizsardzības normu pārkāpumu novēršanu;
 • savas kompetences ietvaros konsultēt kultūras pieminekļu īpašniekus (valdītājus) un sabiedrību par kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumiem.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
 • iespēju papildināt savas zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas kultūras mantojuma aizsardzības jomā;
 • mēnešalgu no 1080 euro (pirms nodokļu nomaksas, amats klasificēts 28.3..saimes III līmenī, 8.mēnešalgu grupā);
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pretendentiem pieteikties līdz 06.10.2022.

Konkursa pieteikumu :

 • motivētu pieteikuma vēstuli latviešu valodā;
 • parakstītu profesionālās darbības aprakstu (Curriculum Vitae) latviešu valodā, vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai;
 • izglītību (diplomu) un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;
 • personīgi parakstītu apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

var iesniegt,  nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums konkursa uz Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Rīgas reģionālās nodaļas valsts inspektora ierēdņa amatu”,  Nacionālai kultūras mantojuma pārvaldei, Mazā Pils iela 19, Rīga LV-1050 vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu: personals@mantojums.lv, vai izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālu https://cvvp.nva.gov.lv/. Papildus informācija pa tālruni 66164785.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai!

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personals@mantojums.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 6. oktobris