ĢEODĒZIJAS INŽENIERIS

1300
Salaspils
Standarta darba laiks


Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils novada Būvvalde"

Salaspils novada Būvvalde, nodokļu maksātāja kods 90001262812, izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu – Ģeodēzijas inženieris (profesijas kods 2165 05) uz nenoteiktu laiku.


Galvenās prasības pretendentiem/-ēm:
-    augstākā profesionālā izglītība zemes ierīcībā vai ģeogrāfijā un zemes zinātnēs, vai ģeodēzijā, vai kartogrāfijā;
-    pārzināt kartogrāfisko darbu izpildes tehnoloģijas, kartogrāfisko darbu organizācijas principus un paņēmienus;
-    nozari saistošo normatīvo aktu pārzināšana, nozarei saistošos standartu un klasifikāciju, topogrāfisko plānu un karšu specifikāciju pārzināšana;
-    prasme apstrādāt un analizēt ģeodēzisko mērījumu datus, lietot dažādas koordinātu un augstumu sistēmas, pārzināt kartogrāfisko darbu veikšanas prasības;
-    prasme atpazīt un fiksēt digitālā vai grafiskā veidā zemes virsmas un uzbūves elementus, veidojot kartogrāfiskos attēlus, modeļus, tai skaitā kartes, plānus un atlantus, pārzināt kartogrāfisko darbu izpildes tehnoloģijas;
-    prasme strādāt ar datoru (MS Office programmas, Bentley “MicroStation”, VZD programmu „Kadastra Pārlūks”, Internet);
-    valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
-    teicamas komunikācijas prasmes, atsaucība, iniciatīva, pozitīva attieksme;
-    precizitāte, augsta atbildības izjūta.

Galvenie pienākumi:
-    uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzi: izsniegt datus topogrāfiskajai, kadastrālajai un inženierkomunikāciju uzmērīšanai, pārbaudīt topogrāfisko uzmērījumu un izpildmērījumu atbilstību MK noteikumos noteiktajai specifikācijai;
-    veikt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un izpildmērījumu ievadīšanu vienotajā datu bāzē;
-    konvertēt datus nepieciešamajos formātos (dgn*, dwg*), sagatavot izdrukas no topogrāfiskās datu bāzes un citu nepieciešamo informāciju par inženierkomunikācijām pašvaldības struktūrvienību vajadzībām;
-    uzturēt vietējā ģeodēziskā tīkla punktus Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datu bāzē;
-    organizēt ģeodēziskā atbalsta tīkla apsekošanu, izvērtēšanu, pilnveidošanu un uzturēšanu.

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:
-    pieteikuma/motivācijas vēstule;
-    profesionālās pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);
-    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
-    pretendents var pievienot citus viņa personību un kvalifikāciju raksturojošus dokumentus, kas sniedz plašāku informāciju par amata kandidātu;
-    dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi, ja izglītība nav iegūta valsts valodā.

Piedāvājumi iesniedzami personīgi Salaspils novada Būvvaldē, nosūtāmi pa pastu Salaspils novada Būvvaldei Līvzemes ielā 8-115, Salaspilī, LV-2169 vai nosūtāmi uz elektroniskā pasta adresi buvvalde@salaspils.lv ar norādi “Pieteikums vakancei – Ģeodēzijas inženieris” līdz 2022.gada 31.oktobrim.

Pieteikumi tiek reģistrēti, numurēti un izskatīti, ņemot vērā to iesniegšanas datumu un laiku.

Tālrunis uzziņām par ģeodēzijas inženiera vakanci – Būvvaldes vadītāja Diāna Andriksone, tālr.25751520.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.
Mēs piedāvājam: pilnu darbu slodzi (40 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku, mēnešalga 1300.00 EUR pirms nodokļu nomaksas, veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas, iespējas pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes un atbalstu ideju realizēšanai.

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada Būvvalde, reģistrācijas Nr.90001262812, kontaktinformācija: Līvzemes iela 8-115, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169. Salaspils novada Būvvaldes datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.aizsardziba@salaspils.lv. Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.

Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Salaspils novada pašvaldības interneta vietnē http://www.salaspils.lv/privatums-politika

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils novada Būvvalde"
 • Adrese:
  Salaspils
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  buvvalde@salaspils.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 31. oktobris