DOCENTS

1124
Rīga
Cits


Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amata vietu:

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTES Lietišķās matemātikas institūta Inženiermatemātikas katedrā

 • uz vienu docenta amata vietu (1 slodze) – Matemātika/ Diferenciālvienādojumi

Prasības pretendentiem:

 • doktora grāds matemātikas nozarē;
 • vismaz 5 gadu darba pieredze pedagoģiskajā darbībā;
 • angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī (amats paredzēts darbam tikai ar ārzemju studentiem);
 • pieredze lekciju pasniegšanā un praktisko darbu vadīšanā studiju kursā “Matemātika”.

Darba samaksa:  1124.00 Eiro/mēnesī par pilnu slodzi

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai ir jāiesūta elektroniski (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu (cv@rtu.lv):

Ar visām normatīvos noteiktajām prasībām varat iepazīties RTU mājaslapā.

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnē un Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmā.

Papildu informācija (dokumentu paraugi u.c.) RTU mājas lapas sadaļā “Darbs RTU” vai pa tālr. 25678056.

Mēs atbalstām  iekļaujošu darba vidi, un kandidātus(-es) izvērtējam, balstoties vienīgi uz sasniegumiem, kvalifikācijām, kompetenci un darba pieredzi.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Rīgas Tehniskā universitāte
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  cv@rtu.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 22. oktobris