SOCIĀLAIS PEDAGOGS

315.9
Valmiera
Cits


Valmieras novada pašvaldība

Pievienojies mūsu komandai!


Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Kārliena” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā (darba vietas adrese: Rūpniecības iela 16A, Valmiera, Valmieras novads) uz nenoteiktu laiku SOCIĀLO PEDAGOGU 10,53 stundu slodzi nedēļā (0,351 likmes).


Ja Tev ir vēlme:
•    plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
•    organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķim un uzdevumiem;
•    veidot lietišķu sadarbību ar Iestādes darbiniekiem, izglītojamiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem;
•    strādāt Atbalsta personāla komandā;
•    diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē;
•    sadarboties ar pedagogiem, Iestādes vadību un izglītojamo vecākiem, kā arī sniegt informāciju par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai;


un ja Tev ir:
•    izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
•    atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
•    mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana;
•    izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
•    valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
•    kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība;

mēs piedāvājam:
•    atalgojumu EUR 315,90 mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
•    darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
•    drošu, estētisku un darba pienākumu veikšanai atbilstošu darba vidi.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumentu kopijas gaidīsim līdz 2022.gada 30. novembrim personīgi (adrese: Rūpniecības iela 16A, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā: karliena@valmiera.edu.lv.

Tālrunis papildu informācijai: 27856005.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valmieras novada pašvaldība
 • Adrese:
  Valmiera
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  karliena@valmiera.edu.lv.
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 30. novembris