AUDITORS

1213-1427
Bauska
Standarta darba laiks


Bauskas novada pašvaldība

Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr. 40900035851, izsludina pieteikšanos uz Audita un kapitālsabiedrību nodaļas auditora amata vakanci.

Prasības pretendentiem (-ēm):

-          augstākā akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, finanšu, grāmatvedības vai vadības zinātņu jomā, vēlams papildināta ar speciālu apmācību par iekšējās kontroles sistēmu, pašvaldības funkcijām, pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību;

-          vismaz 3 gadu darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā iekšējā auditā;

-          normatīvo aktu pārzināšana par iekšējo auditu, iekšējo kontroli un finansēm;

-          zināšanas par iekšējās kontroles sistēmu un izpratne par tās darbību;

-          zināšanas grāmatvedībā un finansēs;

-          zināšanas budžeta plānošanā un uzskaites jautājumos;

-          valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

-          teicamas prasmes darbā ar MS Office programmatūru un biroja tehniku;

-          analītiska domāšana un precizitāte.

Galvenie darba pienākumi:

-          patstāvīgi veikt uz risku novērtējumu balstītus plānotus iekšējos auditus, kuros sniegt vērtējumu un priekšlikumus par:

·      iekšējās kontroles sistēmas darbības atbilstību pašvaldības mērķiem;

·      pašvaldības finanšu uzskaites un citas informācijas ticamību un pietiekamību;

·      pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbības atbilstību tiesību aktiem, noteiktajām funkcijām un apstiprinātajiem rīcības plāniem;

·      pašvaldības darbības resursu izmaksu efektivitāti, ekonomiskumu, lietderību, resursu sargāšanu no zaudējumiem.

-          vadīt auditu norisi un nodrošināt iekšējā audita izpildes un darba kvalitātes uzraudzību visos audita posmos;

-          izstrādāt audita procedūras;

-          sagatavot audita ziņojumu projektus;

-          uzraudzīt apstiprināto iekšējā audita ieteikumu ieviešanu;

-          sniegt ieteikumu par nepieciešamajiem uzlabojumiem iekšējā kontroles sistēmā;

-          piedalīties iekšējā audita stratēģiskā un gada plāna, u.c. dokumentu izstrādes procesā;

-          veikt kapitālsabiedrību darbības uzraudzību saskaņā ar pašvaldības kapitālsabiedrību pārraudzības kārtībā noteikto.

Piedāvājam:

-          darba attiecības uz nenoteiktu laiku;

-          darba alga pirms nodokļu nomaksas līdz 1427 euro;

-          sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz:

-       motivētu pieteikuma vēstuli;

-       dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);

-       izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

-       citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

Pieteikumu, norādot “Pieteikums uz Audita nodaļas auditora amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālrunis uzziņām: 66907774, e-pasta adrese: dainis.rijkuris@bauska.lv (Dainis Rijkuris, Audita un kapitālsabiedrību nodaļas vadītājs).

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Bauskas novada pašvaldība
 • Adrese:
  Bauska
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  dace.strazdina@bauska.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 12. decembris