PAŠVALDĪBAS PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1430
Rēzekne
Standarta darba laiks


Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvalde

  Vakance: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes Infrastruktūras pārraudzības nodaļas vadītājs

  Galvenie amata pienākumi:

 • Organizēt un vadīt nodaļas darbu, atbildēt par tai noteikto funkciju un uzdevumu izpildi.
 • Gatavot ar nodaļas darbību saistītus komiteju un domes lēmumu un rīkojumu projektus.
 • Nodrošināt savlaicīgu un uzmanīgu iedzīvotāju priekšlikumu ierosinājumu un sūdzību izskatīšanu, attiecīgu lēmumu pieņemšanu nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.
 • Sastādīt pilsētas infrastruktūras jaunbūves/pārbūves/atjaunošanas darba plānus piešķirtā finansējuma ietvaros un sekot šī finansējuma racionālai izmantošanai.
 • Sagatavot tehniskos noteikumus projektēšanas uzsākšanai, kas saistīta ar pieslēgšanos inženierkomunikācijām.
 • Darbs ar Būvniecības informācijas sistēmu – tehnisko noteikumu sagatavošana, projektu izskatīšana un skaņošana, atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasījumu izskatīšana, sagatavošana, izsniegšana. Pilnvaru piešķiršana būvniecības procesa dalībniekiem un to kontrole.
 • Darbs ar AS “Sadales tīkls” klientu portālu – veikt jaunu pieteikumu iesniegšanu, sekot pieslēguma ierīkošanai, sagatavot līgumus ar izpildītājiem un to kontrole.
 • Pieņemt inženiertopogrāfiskos plānus, veikt to pārbaudi, saskaņošanu un reģistrāciju.
 • Pārbaudīt pilsētas infrastruktūras gatavību pirms nozīmīgiem notikumiem – pilsētas svētki, 18.Novembris, Lieldienas, Ziemassvētki utt. Veikt bojāto infrastruktūras uzskaiti, laicīgi organizēt to novēršanu.
 • Ziemas periodā veikt ielu un trotuāru apsekošanu, kontroli, lai atbildīgās organizācijas veiktu to tīrīšanu atbilstoši noslēgto līgumu prasībām. Sastādīt aktus par nekvalitatīvi veiktiem darbiem.
 • Kontrolēt, vai laikā un kvalitatīvi būvobjektā tiek veikti būvniecības darbi, un tie atbilst akceptētajai projekta būvniecības dokumentācijai, kā arī kontrolēt kā tiek ievērotas būvniecības normas un noteikumi.
 • Pārbaudīt, vai būvniecībā izmantojamiem materiāliem, detaļām un konstrukcijām ir atbilstības sertifikāti.
 • Piedalīties segto un nozīmīgo būvdarbu pieņemšanā.
 • Pasūtīt pilsētas infrastruktūras pārbūves/jaunbūves tehnisko dokumentāciju;
 • Veikt projekta dokumentācijas izskatīšanu, precizēšanu un saskaņošanu.
 • Nodrošināt savlaicīgu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu ieplānotiem infrastruktūras rekonstrukcijas un remontu darbiem.
 • Pieņemt pieteikumus no fiziskām un juridiskām personām par pilsētas infrastruktūras stāvokli, veikt to apsekošanu un atbildes vēstuļu sagatavošanu.
 • Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām sagatavot tehniskās specifikācijas un darba uzdevumus iepirkumu veikšanai savas kompetences ietvaros.
 • Veikt ikmēneša darbu pieņemšanu, pārbaudīt izpildīto darbu apjomus un cenas atbilstoši noslēgtajam līgumam un tāmēm, pārbaudot darbu atbilstību kvalitātes prasībām.
 • Piedalīties nodaļas izveidoto komisiju, darba grupu darbā.

CV sūtīt uz e-pastu: pvap@rezekne.lv, tālr. 64607603, 64607666

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvalde
 • Adrese:
  Rēzekne
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  pvap@rezekne.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 18. decembris