ĢEODĒZISTS

1000-1190
Rīga
Standarta darba laiks


Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ.Nr. 90002065000) 

konkursa kārtībā aicina darbā:

ģeodēzistu

Ģeodēzijas departamenta Ģeodēzisko datu kontroles nodaļā

(uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- pārbaudīt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē ievadītās informācijas pilnīgumu un atbilstību Valsts Ģeodēzisko tīklu (VĢT) uzturēšanas dokumentācijai;

- sagatavot materiālus ģeodēzisko punktu uzturēšanas (apsekošanas un sakārtošanas) darbiem;

- pārbaudīt apsekošanas darbu atbilstību noteikumiem;

- savākt, pārbaudīt un apkopot materiālus par iznīcinātajiem VĢT punktiem;

- izskatīt nosacījumu un atzinumu pieprasījumus par teritorijas plānojumiem, lokālplānojumiem, detālplānojumiem un sagatavot nosacījumu, atzinumu projektus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība ģeodēzijā, ģeomātikā, zemes ierīcībā vai citā radniecīgā specialitātē;

- vēlama praktiskā pieredze līdzīgā amatā;

- pārzināt un piemērot ģeodēzijas jomu reglamentējošos normatīvos aktus;

- pārzināt pamatdarbības ar standarta ģeodēziskajiem instrumentiem (tahimetru, nivelieri, GP instrumentiem);

- pārzināt speciālās ģeodēzisko datu apstrādes datorprogrammas (TopoNet, Trimble Bussiness Center);

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9.panta prasībām.

Mēs piedāvājam:

· gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā;

· sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu no 1000 euro līdz 1190 euro un veselības apdrošināšanu.

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras
(turpmāk – Aģentūra) mājaslapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības nodaļā, 25. vai 21.kab., Rīgā, O.Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Ģeodēzists, Kontroles daļā”.

Kontakttālrunis: 27875702

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O.Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  konkurss@lgia.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 2. decembris