BŪVUZRAUGS

2000-2200
Rīga
Standarta darba laiks


SIA "Rīgas ūdens"

BŪVINŽENIERIS – PROJEKTU VADĪTĀJS

Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļā

PAMATPIENĀKUMI:

Veikt kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu  remonta, atjaunošanas, pārbūves un nojaukšanas darbu projektu un plānu īstenošanas                   būvniecības, pakalpojumu (turpmāk-Līgumi) līgumu administratīvo, tehnisko un finanšu vadību, koordināciju un kontroli, tajā skaitā veikt               sasniegto rezultātu, fizisko indikatoru, kvalitātes prasību, laika grafika un budžeta izpildes uzraudzību.

Nodrošināt būvprojektu pārbaudi – izvērtējot, vai būvdarbu apjomos norādīti būtiskie būvdarbu veidi un konstruktīvo elementi, vai                           projektētāju iesniegto izmaksu tāmes atbilst rasējumiem un specifikācijām.

Īstenojot būvniecības procesa kontroli, piedalīties un pārstāvēt kapitālsabiedrību regulārajās progresa un ārkārtas sanāksmēs, nodrošināt            šo sanāksmju protokolēšanu.

Veikt izpildīto Līgumu darbu pārbaudi objekta pieņemšanas darbību ietvaros un nodrošināt šo darbu pieņemšanu.

Organizēt  izbūvēto vai pārbūvēto objektu nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

Nodrošināt būvdarbu garantijas (defektu paziņošanas) perioda uzraudzību un nepieciešamos darbu koordināciju.

Veikt  aplēses un aprēķinus, noteikt plānoto remontdarbu un investīciju projektu apjomus, vērtības un iespējamos projektu realizācijas                   termiņus.

PRASĪBAS:

•       Augstākā izglītība inženiertehniskajās zinātnēs.

•       Profesionāla darba pieredze vairāk par 3 gadiem.

•       Pieredze būvniecības projektu vadīšanā un organizēšanā.

•       Zināšanas par projektu plānošanu, vadību, īstenošanu un kontroli.

•       Pārzināt būvniecības procesa norisi un tā organizēšanu, orientēties būvniecības procesu saistītajos normatīvajos aktos, kā arī  būvniecības           izmaksu tendencēs.

•       Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas, MS Project, AutoCAD.

•       Valsts valodas prasme – C līmenis 1.pakāpe.

•       Vēlamas angļu un krievu valodu zināšanas.

PIEDĀVĀJAM:

•       Darba atlīdzību EUR 2000,00 – 2200,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas (bruto).

•       Veselības apdrošināšanu, apmaksātu papildatvaļinājumu u. c. bonusus.

CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: vakances@rigasudens.lv

Papildinformācija pa t. 67072079

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  SIA "Rīgas ūdens"
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  vakances@rigasudens.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 30. novembris