ĢEODĒZIJAS INŽENIERIS

1080-1280
Rīga
Standarta darba laiks


Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ.Nr. 90002065000) 

konkursa kārtībā aicina darbā:

ģeodēzijas inženieri

Ģeodēzijas departamenta Ģeodēzisko mērījumu nodaļā

(uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

·  koordinēt un veikt Valsts ģeodēziskā tīkla uzmērīšanas un uzturēšanas darbus;

·  koordinēt un veikt Valsts ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanas darbus;

·  koordinēt un veikt aeronavigācijas šķēršļu uzmērīšanas darbus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

· augstākā izglītība ģeodēzijā, ģeomātikā, zemes ierīcībā vai citā radniecīgā specialitātē;

· pārzināt speciālās ģeodēzisko datu apstrādes datorprogrammas (TopoNet, Trimble Business Center);

· pārzināt un lietpratēja līmenī lietot standarta ģeodēziskos instrumentus (tahimetru, nivelieri, globālās pozicionēšanas uztvērēju);

· atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9.panta prasībām.

Mēs piedāvājam:

· gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā;

· sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu no 1080 euro līdz 1280 euro un veselības apdrošināšanu.

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājaslapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības nodaļā, 25. vai 21.kab., Rīgā, O.Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Ģeodēzijas inženieris”.

Kontaktinformācija 25407237.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O.Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt  to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Iesniedzot pieteikumu atlases konkursam, lūdzam pieteikuma dokumentos vai pavadvēstulē norādīt, ka šajā atlases konkursā piekrītat atsauksmju saņemšanai no pieteikuma dokumentos norādītājiem iepriekšējiem darba devējiem.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  konkurss@lgia.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 2. decembris