FIZIKĀLĀS UN REHABILITĀCIJAS MEDICĪNAS ĀRSTS

494
Rīga
Cits


Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra

 Funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijā

 aicina savai komandai pievienoties

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu uz izmēģinājuma projekta realizācijas laiku


Galvenie pienākumi:

 1. Organizēt, vadīt un pārraudzīt Funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas (turpmāk – FNL) komandas darbu personu funkcionēšanas novērtēšanas procesā.
 2. Veikt nepieciešamās informācijas pieprasīšanu personai pirms tās uzaicināšanas uz funkcionēšanas novērtēšanu FNL.
 3. Izvērtēt personu iesniegtos dokumentus.
 4. Veikt personas veselības stāvokļa un funkcionēšanas spēju novērtēšanu un izvērtēt, personas pieprasītā, TP piemērotību personas funkcionēšanas traucējumu novēršanai.
 5. Nodrošināt FNL Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta plānoto uzdevumu izpildi.

Galvenās prasības:

 1. Augstākā profesionālā izglītība veselības aprūpē - ārsta grāds.
 2. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta kvalifikācija, atbilstoši profesijas standartam un profesionālās sertifikācijas nosacījumiem.
 3. Reģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 4. Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.

Pretendentus lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstules uz e-pastu: personals@nrc.lv

Kontaktpersona – L.Nelsone Tālr.67185450

Nepilns darba laiks – 12 stundas nedēļā (0,3 slodze)

Atalgojums  - 494,10 EUR


Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulas 13.pantu, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati, saskaņā ar Darba likuma 32.pantu tiks izmantoti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi un tiks iznīcināti trīs darba dienu laikā pēc darba tiesisko attiecību nodibināšanas ar izvēlēto pretendentu.
Iepriekšminēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””, Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV 2008, datu aizsardzības speciāliste Ilze Markoviča 67766142.Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  personals@nrc.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 16. decembris