PROJEKTA KOORDINATORS

1250
Rīga
Standarta darba laiks


Limbažu novada pašvaldība

 Limbažu  novada pašvaldība (Reģ. Nr.90009114631)  izsludina amata vakanci – Attīstības un projektu koordinators/e (Attīstības un projektu nodaļa)

(uz noteiktu laiku, pilna slodze, bruto mēnešalga 1250 EUR)

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība;
 • prasme strādāt ar datoru, MS Office programmatūru;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • precizitāte darbu izpildē, spēja iekļauties noteiktajos termiņos;
 • spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu;
 • pieredze Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu projektu pieteikumu sagatavošanā, koordinēšanā un vadīšanā tiks uzskatīta kā priekšrocība;
 • izpratne par publiskajiem iepirkumiem, finanšu un grāmatvedības jautājumiem tiks uzskatīta kā priekšrocība;
 • vēlamas labas angļu valodas zināšanas.

Galvenie pienākumi:

 • izstrādāt projektu pieteikumus ārējā finansējuma piesaistei, t.sk. projektu pieteikumus, kas saistīti ar novada attīstību;
 • vadīt un koordinēt apstiprināto projektu ieviešanu saskaņā ar attiecīgo programmu un finansēšanas līgumu nosacījumiem, gatavot projektu atskaites;
 • apzināt informāciju par pieejamiem finansējuma avotiem un pamatprincipiem finansējuma saņemšanai no fondiem un atbalsta programmām, analizēt jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas;
 • līdzdarboties novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un uzraudzībā.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, lūdzam iesniegt līdz 2022. gada 5. decembrim plkst. 18.00 Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Limbažos, Rīgas ielā 16 (1. stāvā), slēgtā aploksnē ar norādi ⹂Amata vakancei - Attīstības un projektu koordinators”, vai nosūtīt pa pastu (Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001) vai, uz e-pastu: vakance@limbazunovads.lv

Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2022. gada 5. decembrim plkst. 18.00

Sīkāka informācija pa tālruni: 29228858.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma VIII nodaļas 25. pantu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Limbažu novada pašvaldība
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  vakance@limbazunovads.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 5. decembris