SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS

900
Rīga
Standarta darba laiks


Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""
Aicinām sociālo rehabilitētāju darbam dienas aprūpes centrā ​"Cerību Tilts"
cilvēkiem ar  garīga rakstura traucējumiem


Galvenie pienākumi:

Palīdzēt klientiem uzlabot esošās un apgūt jaunas pašaprūpes, sociālās prasmes vadot individuālas un grupu nodarbības;

Nepieciešamības gadījumā sniegt individuālu palīdzību klientam pašaprūpē;

Saskaņā ar dienas aprūpes centra nodarbību plānu, organizēt vai līdzdarboties dažādās aktivitātēs un pasākumos;

Sadarboties ar citiem dienas aprūpes centra speciālistiem klientu individuālo sociālās aprūpes un rehabilitācijas plānu īstenošanā;

Sniegt atbalstu klientiem konfliktsituāciju risināšanā, nepieciešamības gadījumā iesaistot citus speciālistus;

Organizēt vai līdzdarboties integratīvos, tematiskos un brīvā laika pasākumos klientiem;

Savlaicīgi un kvalitatīvi veikt darba pienākumus, profesionālajā darbībā ievērojot vispārpieņemtās ētikas normas

Galvenās prasības:

Būt spējīgam ātri reaģēt un pielāgoties neparedzamām situācijām;

Labas komunikācijas prasmes;

Spēja strādāt komandā;

Spēja uzņemties atbildību;

Prasme savlaicīgi veikt uzticēto darbu;

Sadarbības, plānošanas un organizatora prasmes.


Kontaktinformācija:

e-pasts:kristine.veispale@rupjuberns.lv

t.22302171

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  kristine.veispale@rupjuberns.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 21. decembris