VECĀKAIS EKSPERTS

1253-1647
Rīga
Cits


Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS, ZINĀTNES UN INOVĀCIJU DEPARTAMENTA VECĀKĀ EKSPERTA valsts civildienesta ierēdņa amatu (viena amata vieta uz noteiktu laiku)

Amata mērķis:
Tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrāde augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju jomā

Mēs Tev uzticēsim:
•     Veikt politikas plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu augstākajā izglītībā, tostarp izstrādāt priekšlikumus augstākās izglītības politikas veidošanai un attīstībai, kā arī Pasaules Bankas ekspertu veikto pētījumu rekomendāciju ieviešanai.
•    Izstrādāt tiesību aktu projektus, politikas plānošanas dokumentus, gatavot atzinumus par tiesību aktu projektiem, gatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju jomā.
•    Sniegt atbalstu Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu programmu īstenošanā un dokumentācijas izstrādē, tostarp Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādē, augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju jautājumos.

Prasības pretendentiem/-ēm:

•    Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. Šā panta pirmās daļas 4.punkts neattiecas uz personu, kura pretendē uz ierēdņa amatu, kas ir vakants uz noteiktu laiku.
•    Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (maģistra grāds), vēlams doktora grāds.
•    Darba pieredze
- Pieredze pētnieciskajā un analītiskajā darbā.
- Pieredze darbā augstskolā, zinātniskajā institūtā, starptautiskā organizācijā vai valsts pārvaldē vismaz 3 gadi.
•    Zināšanas
- Zināšanas par valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem.
- Zināšanas par tiesību aktu projektu izstrādi un virzību Ministru kabinetā vai Saeimā.
- Zināšanas par nozares normatīvajiem aktiem.
- Zināšanas par Latvijas izglītības sistēmu, izglītības politikas pamatvirzieniem un izglītības pētījumiem;
•    Ļoti labas angļu valodas zināšanas;
•    Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu, informācijas apkopošanas un analizēšanas prasmes, prasme pieņemt pamatotus lēmumus;
•    Prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu;
•    Prezentēšanas, sadarbības un komunikācijas prasmes.
•    Vēlama studiju vai darba pieredze starptautiskajā vidē.

Ministrija piedāvā:
•    Atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā komandā;
•    Profesionālās pieredzes pilnveidi dažādos kursos un semināros;
•    Mēnešalgu, no 1253 euro līdz 1647 euro (pirms nodokļu nomaksas) (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei);
•    Sociālās garantijas (t.sk. papildatvaļinājuma dienas un atvaļinājuma pabalstu);
•    Veselības apdrošināšanu (stājoties amatā);
•    Elastīgā un attālinātā darba iespējas;
•    Darba vietu Vecrīgā, Vaļņu ielā 2.

Iesniedzamie dokumenti:

1.    Motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta:
a.    darba pieredze pētnieciskajā un analītiskajā darbā ilgāka par 2 gadiem;
b.    pieredze valsts pārvaldē vai augstskolā, zinātniskajā institūtā, starptautiskā organizācijā vismaz 3 gadi.
c.    iekļaut apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7.pantā noteiktajām prasībām.
(ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta iegūtā darba pieredze, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes)
2.    Curriculum Vitae;
3.    Izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi „AIZID vecākais eksperts (ierēdnis)”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:
1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana prioritārajām prasībām;
2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks vērtēta pretendenta profesionālā sagatavotība vecākā eksperta amata aprakstā noteiktajām prasībām.

Par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:
1)    jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000022399), kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.
Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. Pamatojoties uz Valsts civildienesta likuma 7.panta 1.1 daļu uz minēto ierēdņa amatu var pretendēt persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu, jo amats ir vakants uz noteiktu laiku.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Izglītības un zinātnes ministrija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  konkursi@izm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 6. decembris