MASIERIS (TREŠĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA)

809-908
Daugavpils
Cits


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības centrs Ilūkste"

SIA “Veselības centrs Ilūkste”

aicina darbā: Masieri  (profesijas   kods 3255 01)  

Prasības pretendentam

• Vidējā profesionālā izglītība vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, masiera kvalifikācija;

• Reģistrācija Latvijas Republikas ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;

• Sertifikāts masiera specialitātē;

• Valsts valodas prasme atbilstoši Valodu likuma prasībām;

Periodiska zināšanu papildināšana kursos un semināros nozarei nepieciešamajā jomā;
• Profesionālā darba pieredze ne mazāk kā viens gads;
• Darbam  nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un to lietošanas noteikumu pārzināšana.
• Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, klientorientēta darbība un orientēšanās uz darba pozitīvu rezultātu.

Darba apraksts

• Palīdzēt pacientiem apgūt/atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs;

• Sagatavot klientus/pacientu masāžai;

• Veikt masāžu ārstniecībā, profilaksē un rehabilitācijā;

• Aprūpēt klientu/pacientu pēc masāžas;

• Informēt klientus/pacientus par masāžas procedūrām;

• Veicināt kardiopulmonālo reanimāciju kritiskā situācijā;

• Piedalīties klientu sociālās rehabilitācijas procesa īstenošanas starpprofesionāļu komandas darbā, klientu prasmju un iemaņu saglabāšanai, pilnveidošanai, apgūšanai.

Slodze - 0.5 likmes.

Pretendentiem 
motivētu pieteikuma vēstuli un dzīves un darba aprakstu (CV),
iesniegt SIA “Veselības centrs Ilūkste”, Raiņa iela 35, Ilūkste, LV-5447
vai sūtīt uz e-pastu:
 veseliba@ilukste.lv ar norādi „Masiera  amatam”


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu,  SIA “Veselības centrs Ilūkste” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;
2)  minētās personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Veselības centrs Ilūkste” (Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447).

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības centrs Ilūkste"
 • Adrese:
  Daugavpils
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  veseliba@ilukste.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 30. decembris