PROJEKTA VADĪTĀJS

908-
Ventspils
Cits


Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Izglītības pārvalde"

Ventspils Jaunrades nams (reģ. Nr. 3251900039, juridiskā adrese Maiznieku iela 11, Ventspils) aicina darbā projektu vadītāju jaunatnes lietās  uz nenoteiktu laiku.


Galvenie pienākumi:

 • projektu iespēju apzināšana, projektu partnerības veidošana, mērķauditorijas vajadzību apzināšana, projekta ideju izvirzīšana un saskaņošana;

 • projektu pieteikumu gatavošana, projektu ieviešana un vadīšana;

 • koordinēt Ventspils jauniešu iniciatīvu projektu konkursu norisi, organizēt apmācības par projektu pieteikumu sagatavošanu un projektu vadību, sniegt konsultācijas projektu izstrādes gaitā, sniegt nepieciešamo atbalstu projektu īstenošanas un atskaišu gatavošanas laikā;

 • koordinēt sadarbību ar Ventspils Jauniešu mājas padomi un sniegt atbalstu tās iniciatīvu īstenošanā un organizatoriskajā darbībā;

 • veidot vietējā līmeņa brīvprātīgā darba veicēju un darba devēju sadarbības tīklu, veicināt jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā;

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);

 • pieteikuma vēstule;

 • izglītību apliecinoši dokumenti.

Dokumentus iesniegt Ventspils Jaunrades namā, nosūtot pa pastu vai personīgi Maiznieku ielā 11, Ventspilī, LV-3601 darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00, vai nosūtot elektroniski: jaunrades.nams@ventspils.lv. Uzziņas pa tālruni 636 22805.

Darba alga 908 EUR mēnesī

Pieteikšanās termiņš 2022.gada 15.decembrim

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Izglītības pārvalde"
 • Adrese:
  Ventspils
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  jaunrades.nams@ventspils.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 15. decembris