JURISTS

1483-1647
Rīga
Standarta darba laiks


Tieslietu ministrija

Tieslietu ministrija
ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarēs, izstrādā, organizē un koordinē politiku 20 jomās; ir augstākā iestāde 11 padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm; sadarbības partneris citām nozaru ministrijām, nevalstiskajām organizācijām, profesionālajām asociācijām

Aicinām Tevi komandā
KRIMINĀLTIESĪBU DEPARTAMENTA JURISTA ierēdņa amatā (konfiskācijas fonda jautājumos)


Mēs Tev uzticēsim:

•    nodrošināt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda pastāvīgo administrēšanas funkciju izpildi
•    nodrošināt Noziedzības novēršanas padomes pastāvīgo funkciju izpildi
•    koordinēt Noziedzības novēršanas padomes rīcības plānu, reizi gadā apkopojot no iestādēm sniegto informāciju par plānā ietverto uzdevumu izpildi vai izpildes gaitu
•    līdzdarboties citu Krimināltiesību departamenta kompetencē esošo pienākumu izpildē

Sagaidām, ka Tev ir:

•    augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju (vari būt arī maģistra programmas students/-e)
•    zināšanas un izpratne krimināltiesību, kriminālprocesuālo tiesību, administratīvo pārkāpumu tiesību un citu publisko tiesību jomā, kā arī Eiropas Savienības tiesību jomā
•    zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes un virzības procesu
•    profesionālā pieredze jurista darbā vai darbā tiesu sistēmā
•    angļu valodas zināšanas
•    prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem
•    prasme strādāt ar MS Office un interneta resursiem lietotāja līmenī
•    analītiskā domāšana, patstāvība un iniciatīva
•    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Mēs piedāvājam:
•    mēnešalgu ja profesionālā darba pieredze ir līdz seši mēneši, mēnešalgu 1483 euro, ja profesionālā pieredze ir seši mēneši un vairāk – 1647 euro
•    veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas
•    darba vietu Rīgas centrā
•    elastīgu darba laiku, kā arī iespēju strādāt attālināti
•    stabilitāti un uz ilgtermiņu balstītu sadarbību
•    daudzveidīgu uzdevumu klāstu
•    jaunas zināšanas un iespēju attīstīt savas prasmes
•    atsaucīgus un profesionālus kolēģus
Lai saņemtu detalizētāku informāciju par veicamajiem pienākumiem, lūgums sazināties ar Krimināltiesību departamenta direktori. Tālrunis uzziņām 67036961


Piesakies 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža un Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniedz Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv,. Tālrunis uzziņām: 67036722

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Tieslietu ministrija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personals@tm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 6. decembris