JURISKONSULTS

1462-1624
Rīga
Cits


Labklājības ministrija

Ja arī tavas vērtības ir cilvēks, profesionalitāte, atbildība un sadarbība,

Labklājības ministrija aicina pieteikties konkursā uz vakanto ierēdņa amata vietu –

vadošais juriskonsults Juridiskajā departamentā

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu no 1462 EUR līdz 1624 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga klasifikācijai un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī individuālo profesionālo kvalifikāciju un kompetences;
 • piemaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;
 • atbalstu darba un ģimenes līdzsvaram, t.sk. bērnistabas izmantošanas iespējas, elastīgu darba laiku un iespēju strādāt attālināti;
 • darbavietu Rīgas centrā kombinācijā ar attālināta darba iespējām un labus darba apstākļus.

Galvenie amata pienākumi:

- veikt ministrijas struktūrvienību izstrādāto ārējo tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu juridisku izvērtēšanu un piedalīties to izstrādē;

- veikt iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu projektu juridisku izvērtēšanu un piedalīties to izstrādē;

- veikt ministrijas padotības iestāžu iekšējo normatīvo aktu projektu juridisku izvērtēšanu;

- sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;

- konsultēt ministrijas un tās padotības iestāžu nodarbinātos juridiskajos jautājumos, piedalīties darba grupās un metodisko materiālu izstrādē;

- sagatavot atbildes uz citu institūciju vēstulēm un privātpersonu iesniegumiem;

- pārstāvēt tiesā ministriju vai valsti.

Prasības pretendentiem/-ēm::

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, vēlams maģistra grāds;

- vismaz viena gada darba pieredze valsts pārvaldē;

- vismaz trīs gadu darba pieredze juridiskajos jautājumos;

- vēlama darba pieredze Eiropas Savienības tiesību jautājumos;

- zināšanas un prasmes normatīvo aktu projektu un atzinumu par citu sagatavoto normatīvo aktu projektu sagatavošanā;

- izpratne par valsts pārvaldes darbību un to reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;

- vēlamas zināšanas par darba, sociālās aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības jomu un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

- prasme noteikt prioritātes, plānot un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laikposmā;

- valsts valodā iegūta izglītība vai C līmeņa 1. pakāpei atbilstošas valodas prasmes;

- vēlamas angļu valodas zināšanas (B2 līmenis);

- prasme strādāt ar dokumentu sagatavošanas lietojumprogrammām.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • motivēta pieteikuma vēstule, norādot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (pretendentiem, kuri nav ieguvuši izglītību valsts valodā).
 • pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Dokumenti ir jāiesniedz līdz 2022. gada 7. decembrim, nosūtot uz e-pastu: atlase@lm.gov.lv ar norādi “JD_vadošais juriskonsults”. Tālr. uzziņām 67021602.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Informējam, ka konkursa otrā un trešā kārta (darba intervija un profesionālo zināšanu novērtēšana intervijas laikā) tiks organizēta attālinātā režīmā.

Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Labklājības ministrijā un noformētu tiesiskās attiecības Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Labklājības ministrija informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija.

Ar Labklājības ministrijas privātuma politiku variet iepazīties interneta vietnē: http://www.lm.gov.lv/lv/par-mums/personas-datu-apstade

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Labklājības ministrija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  atlase@lm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 7. decembris