IEPIRKUMU SPECIĀLISTS

1070-1190
Rīga
Standarta darba laiks


Valsts meža dienests

Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) atkārtoti izsludina konkursu uz vakanto Valsts meža dienesta Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas iepirkumu speciālista darbinieka amatu (uz nenoteiktu laiku).

Darba vieta: 13.janvāra iela 15, Rīga.

Galvenie amata pienākumi:

•    Nodrošināt iepirkumu procedūru norisi, izstrādāt iepirkuma procedūru dokumentus (rīkojumi par iepirkuma komisijas izveidi, iepirkuma procedūras nolikuma projektu, iepirkuma komisijas sēžu protokolus, tehnisko specifikāciju projektus, vēstuļu projektus pretendentiem, iepirkuma līguma projektu, e-iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā un publikāciju vadības sistēmā publicējamos paziņojumus u.c.);

•    piedalīties iepirkuma komisijas darbībā kā iepirkuma komisijas loceklim;

•    nodrošināt saraksti publisko iepirkumu jautājumos ar valsts institūcijām un nodrošināt informācijas apmaiņu starp pasūtītāju un piegādātājiem;

•    sniegt konsultācijas iepirkuma procedūrā iesaistītajām personām par publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;

•    pārstāvēt Valsts meža dienesta intereses valsts institūcijās un tiesā ar publisko iepirkumu organizēšanu saistītos jautājumos.

Prasības pretendentiem/ēm:

•    Vēlama augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, vai cita augstākā izglītība, kas papildināta ar profesionālās pilnveides kursiem publisko iepirkumu jomā;

•    Amata pienākumu izpildei atbilstoša profesionālā pieredze vismaz 2 gadi darbā ar publiskajiem iepirkumiem valsts pārvaldē;

•    Pieredze administratīvu aktu, iepirkumu dokumentācijas, līgumu u.c. juridisku dokumentu sagatavošanā.

•    Zināšanas par valsts pārvaldi, administratīvo procesu un publiskos iepirkumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

•    Teicamas latviešu valodas zināšanas.

•    Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu un risināt problēmsituācijas.

•    Prasme izvērtēt prioritātes, plānot un organizēt darbu izpildi noteiktā termiņā.

•    Komunikabilitāte, precizitāte, augsta atbildības sajūta un spēja strādāt komandā.

Mums ir svarīgi, lai veicot savus ikdienas pienākumus, Tev būtu nozīmīgas mūsu vērtības un ar savu rīcību Tu censtos tās iedzīvināt.

VMD vērtības, jeb savā darbā novērtējam:

•    Komandu, kur cilvēki un viņu sadarbība ir vērtīgāka par rīkiem un priekšrakstiem.

•    Klientu, kam ikreiz izcila pieredze ir vērtīgāka par mūsu sekošanu likuma burtam.

•    Rezultātu, kad reāli atrisinātas lietas ir vērtīgākas par sekošanu procedūrām.

•    Izaugsmi, jo viena jauna, izmēģināta lieta ir vērtīgāka par simts prātojumiem

Piedāvājam:

•    mēnešalgu, sākot no 1070,00 EUR līdz 1190,00 EUR (bruto alga)

•    atbildīgu un stabilu darbu draudzīgā un profesionālā kolektīvā,

•    sociālās garantijas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@vmd.gov.lv, tālrunis uzziņām 28383475.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts meža dienests informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts meža dienests.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts meža dienests
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personals@vmd.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 4. decembris