EKSPERTS

1260
Rīga
Cits


Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Sabiedrības integrācijas departamenta Informatīvās vides integrācijas nodaļas eksperta amata vietu uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

-    atbilstoši Nodaļas kompetencei piedalīties tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē informatīvās vides integrācijas attīstības jomā;
-    apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju par situāciju valstī informatīvās vides integrācijas attīstības jomā;
-    izstrādāt priekšlikumus informatīvās vides integrācijas attīstības politikas veidošanai un attīstībai;
-    pēc nepieciešamības sadarbībā ar citām institūcijām vākt, apkopot, analizēt un sagatavot informāciju Saeimai, Ministru kabinetam;
-    pārstāvēt iestādi citu iestāžu vai institūciju ar nozari saistītu dokumentu, projektu vai programmu izstrādē;
-    piedalīties starpinstitūciju sanāksmēs, komisijās, padomēs, darba grupās un pasākumos par Nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem, kā arī nodrošināt to organizēšanu;
-    atbilstoši deleģējumam pārstāvēt ministrijas viedokli Saeimas komisiju sēdēs, Ministru kabineta komitejas sēdēs, Ministru kabineta sēdēs;
-    konsultēt un sadarboties ar valsts pārvaldes, pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām Nodaļas kompetences jautājumos.

Prasības pretendentiem/-ēm:
-    augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai politikas zinātnēs;
-    pieredze normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu projektu sagatavošanā;
-    pieredze sadarbībā ar valsts un/vai pašvaldību institūcijām, pētniecības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām informatīvās vides attīstības un/vai cilvēktiesību jautājumos;
-    ļoti labas angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai);
-    prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme analizēt, klasificēt un apkopot, paredzēt un novērtēt riskus;
-    vēlama darba pieredze valsts pārvaldē;
-    labas zināšanas par informatīvās vides, mediju politikas jautājumiem un cilvēktiesībām, t.sk. Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un plašākā tvērumā;
-    izpratne par saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības jomu;
-    prasme operatīvi un, atbilstoši prioritātēm, koordinēt veicamos amata pienākumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
-    augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja uzņemties iniciatīvu;
-    labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
Mēs piedāvājam:
-    interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
-    mēnešalgu līdz 1260 EUR (pirms nodokļu nomaksas, amats klasificēts 36.saimes IV līmenī, 10.mēnešalgu grupā);
-    profesionālās izaugsmes iespējas;
-    darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
-    iespēju daļēji strādāt attālināti;
-    darba vietu Rīgas centrā;
-    ikgadējo darba izpildes novērtēšanas prēmiju un atvaļinājuma pabalstu;
-    papildatvaļinājumu par ikgadējo darba izpildes novērtējumu;
-    veselības apdrošināšanas polisi;
-    valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.


Konkursa pretendentiem līdz 2022.gada 12.decembrim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijā K.Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, (darba laiks pirmdienās – ceturtdienās no plkst.08.30 līdz plkst.17.15 un piektdienās no plkst.08.30 līdz plkst.16.00), ievietojot pie ieejas izvietotājā korespondencei paredzētajā kastē, ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs - 2022.gada 12.decembrim, vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi): DEFAULT@90000042963 vai e-pastu: vakances@km.gov.lv, šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Sabiedrības integrācijas departamenta Informatīvās vides integrācijas nodaļas eksperta amatu”:
-    parakstīta pretendentu pieteikuma anketa (ar piekrišanu pretendenta pieteikumā un dzīvesgājuma aprakstā norādīto datu apstrādei) (pieejami Kultūras ministrijas tīmekļvietnē https://www.km.gov.lv/lv/vakances);
-    parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Viate) (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai, pieejama https://europass.lv);
-    izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
-    Valsts izglītības satura centra izsniegta valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
-    kā arī citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Tālrunis uzziņām 25784751.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Latvijas Republikas Kultūras ministrija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  vakances@km.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 12. decembris