PERSONĀLA SPECIĀLISTS

1150-1537
Rīga
Cits


Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Pārvalde) izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes

Personāla speciālists /-e

Prasības pretendentiem/-ēm:

-        atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • vismaz divu gadu darba pieredze personāla vadībā, vēlams valsts pārvaldē;
 • vēlama praktiskā darba pieredze vai spēja ātri apgūt resursu vadības sistēmas “Horizon” personāla uzskaites moduli un Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmu (NEVIS) ;
 • zināšanas un izpratne par darba tiesisko un valsts civildienesta attiecību reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanu;
 • izpratne par administratīvo darbu un lietvedības procesu un pieredze darbā ar dokumentu vadības sistēmām;
 • labas darba organizācijas prasmes, radoša domāšana un labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Galvenie pienākumi:

 • pārraudzīt Pārvaldes personāla politiku un organizēt tās ieviešanu un attīstību, analizēt  un sniegt priekšlikumus personāla vadības sistēmas pilnveidošanai;
 • pārraudzīt un kontrolēt Pārvaldes lēmumu kvalitāti, kontrolēt iekšējo normatīvo aktu ievērošanu;
 • organizēt konkursus uz vakantajiem Pārvaldes amatiem un nodrošināt amatu konkursu atlases procesu;
 • organizēt Pārvaldes personāla kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • koordinēt Pārvaldes ierēdņu un darbinieku amatu aprakstu izstrādi un aktualizēšanu;
 • organizēt darba izpildes novērtēšanas procesu;
 • konsultēt Pārvaldes ierēdņus un darbiniekus par valsts civildienesta un darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un personāla vadības procesiem.

Piedāvājam:

 • jaunus izaicinājumus un profesionālo izaugsmi;
 • mēnešalgu 1150 euro (pirms nodokļu nomaksas, amats klasificēts 34.saimes IIA līmenī, 9.mēnešalgu grupā);
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pretendentiem pieteikties līdz 05.12.2022.

Konkursa pieteikumu :

 • motivētu pieteikuma vēstuli latviešu valodā;
 • parakstītu profesionālās darbības aprakstu (Curriculum Vitae) latviešu valodā, vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai;
 • izglītību (diplomu) un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;
 • personīgi parakstītu apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

var iesniegt nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums konkursa uz Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes personāla speciālista ierēdņa amatu”,  Nacionālai kultūras mantojuma pārvaldei, Mazā Pils iela 19, Rīga LV-1050 vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu: personals@mantojums.lv, vai izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālu https://cvvp.nva.gov.lv/.

Papildus informācija pa tālruni 66164785.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai!

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  personals@mantojums.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 5. decembris