VECĀKAIS EKSPERTS

1084-1445
Rīga
Standarta darba laiks


Zāļu valsts aģentūra

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

​izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu – ​

Zāļu reģistrācijas departamenta
Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas novērtēšanas nodaļas
vecākais eksperts
(uz nenoteiktu laiku)


Amata mērķis: Zāļu reģistrācijas dokumentācijas izvērtēšana
Profesijas kods: 242209

Galvenie pienākumi:
• veikt klīniskās un neklīniskās dokumentācijas zinātnisko izvērtēšanu zāļu reģistrācijas un izmaiņu pieteikumos (sniegt izvērtējumu par klīnisko efektivitāti un drošumu, neklīniskajiem aspektiem, bioekvivalenci u.c. saistītiem aspektiem, izvērtēt zāļu informācijas atbilstību un ierosināt nepieciešamās korekcijas);
• gatavot novērtējuma ziņojumus ar secinājumiem par ekspertīzes rezultātiem latviešu vai angļu valodā un/vai sniegt komentārus par šiem secinājumiem, formulēt jautājumus iesniedzējam;
• nodrošināt kvalificētu lēmumu pieņemšanu, pielietojot atbilstošos reglamentējošos tiesību aktus.

Prasības pretendentiem/- ēm:
• atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
• augstākā izglītība (maģistra grāds) medicīnā, farmācijā vai bioloģijā;
• vispārīga izpratne un zināšanas par zāļu izstrādes un reģistrācijas procesiem, zināšanas par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām zāļu reģistrācijas jomā;
• valodu zināšanas: latviešu valodas zināšanas - augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1), angļu valodas zināšanas - vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2);
• prasme strādāt ar MS Office lietojumprogrammatūrām (Word, Teams, Excel, PowerPoint u.c.) un pieredze darbā ar datu bāzēm.

Augsti novērtēsim:
•  zināšanas par neklīnisko un klīnisko izpēti;
• vēlmi apgūt jaunas zināšanas un profesionāli pilnveidoties;
• prasmi strādāt ar zinātnisko literatūru un izdarīt secinājumus;
• prasmi strukturēti izklāstīt domas mutiski un rakstveidā, precizitāti;
• loģisku un izzinošu domāšanu, spēju detalizēti un rūpīgi iedziļināties problēmā, analizēt rezultātu;
• spēju strādāt gan patstāvīgi, gan komandā un prasmi organizēt savu darbu;
• teicamas saskarsmes un sadarbības spējas, prasmi argumentēt savu viedokli. 

Mēs piedāvājam:
•    interesantu un atbildīgu darbu;
•    modernu, uz attīstību vērstu darba vidi;
•    regulāras kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Latvijā un Eiropā;
•    stabilu atalgojumu un piemaksas par augstiem darba rezultātiem;
•    iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku;
•    veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.


Amatam noteikts 13.saimes "Ekspertīze " III līmenis un 9.mēnešalgu grupa, mēnešalga līdz 1445 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā kvalifikācijas un kompetenču novērtējuma).

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam līdz 2022.gada 15.decembrim sūtīt Zāļu valsts aģentūrai ar norādi "Konkursam", e-pasta adrese dokumentiem un informācijai: personals@zva.gov.lv.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, datu saglabāšanas termiņš 5 gadi.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Zāļu valsts aģentūra
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personals@zva.gov.lv.
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 15. decembris