APKURES IEKĀRTAS OPERATORS

935-1215
Rīga
Cits


Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā

Ražošanas departamenta siltumcentrāles “Vecmīlgrāvis”

Operatīvās ražošanas grupas apkures iekārtu operatoru/i

Galvenie darba pienākumi

1.     Nodrošināt apkalpojamo katlu iekārtu, koģenerācijas iekārtu, sildītāju, deaeratoru, sūkņu u.c. siltumcentrāles iekārtu nepārtrauktu darbību.

2.     Maiņas laikā nodrošināt stabilu kurināmā degšanas režīmu siltumapgādes iekārtās.

3.     Atklājot bojājumus vai novirzes no normas, noskaidrot to cēloņus pie iepriekšējās maiņas apkures iekārtas operatora.

4.     Precīzi ievērot uzdoto siltumapgādes režīmu un siltumnesēja parametrus, kā arī izdarīt ierakstus parametru reģistrācijas žurnālā.

5.     Sekot līdzi parametriem tiešsaitē, izmantojot datorus un SC esošās datorprogrammas.

6.     Pārbaudīt drošības vārstus, līmeņrāžu stiklus un automātikas iekārtu stāvokli.

7.     Veikt strādājošo iekārtu - rezerves iekārtu, cauruļvadu un armatūras, gultņu, rotējošo mehānismu, elektrodzinēju un sajūgu apskati un apgaitu, sekot līdzi stāvoklim.

8.     Nepieciešamības gadījumā veikt iekārtu ekspluatācijas apkopi un remontu. Par iekārtu, automātikas vai mēraparātu bojājumiem nekavējoties ziņot maiņas energodispečeram.

9.     Katlu iekārtu apturēšanas vai avārijas gadījumā piedalīties katlu iekārtu remontu darbos.

Prasības pretendentam

1.     Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā tehniskā izglītība.

2.     Augstspiediena katlu iekārtu operatora kursi, ja nav iegūta augstspiediena katlu iekārtu operatora kvalifikācija.

3.     A2 valsts valodas prasmes pakāpe.

4.     Nepieciešamās kompetences:

-       prasme ātri pieņemt lēmumu paaugstināta stresa situācijā;

-       prasme strādāt komandā; 

-       prasme apstrādāt un analizēt darba pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju;

-       spēja uzņemties atbildību par savu un citu personu drošību; 

-       vispārīgas iemaņas darbam ar datoru (Word, Excel, PowerPoint u.c.).

Piedāvājam

1.    Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

2.    Bruto algu no EUR 935 līdz EUR 1215 mēnesī.

3.    Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

4.    Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

5.    Darbu profesionālā kolektīvā.

6.    Darba vietu Atlantijas ielā 51, Rīgā.

Kontaktpersona

Ražošanas departamenta siltumcentrāles “Vecmīlgrāvis” vadītājs Imants Ozols – tālrunis 29807347. CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt Rīgā, LV-1012, Cēsu ielā 3A, Personāla daļā personīgi vai nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz 2022.gada 16.decembrim.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  personaldala@rs.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 16. decembris