VALSTS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS INSPEKTORS

1120-1287
Rīga
Cits


Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu uz
Bāriņtiesu metodiskās vadības un uzraudzības departamenta Analītikas un metodikas nodaļas
1 vakantu galvenā inspektora civildienesta ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku Rīgā.


Amata mērķis: nodrošināt metodiskās palīdzības un metodiskā atbalsta sniegšanu bāriņtiesu jomā; izstrādāt metodiskos materiālus un kontrolēt normatīvo aktu izpildi bāriņtiesu darbības jomā.

Galvenie amata pienākumi:

-    - izstrādāt metodiskos materiālus bāriņtiesu darbības jomā;

-    - analizēt situāciju bāriņtiesu darbības jomā un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai;

-    - gatavot atzinumus pašvaldībām bāriņtiesu darbības jautājumos;

-    - piedalīties starpinstitūciju darba grupās, sēdēs, sanāksmēs, darba grupās, semināros, kā arī pārstāvēt departamenta viedokli valsts un pašvaldību iestādēs;

-    - sniegt konsultācijas juridiskām un fiziskām personām, kā arī šo personu apvienībām par bāriņtiesu darbības jautājumiem;

-    - sniegt priekšlikumus atzinumu sagatavošanā par citu iestāžu izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem par departamenta kompetences ietvaros.


Prasības pretendentiem:

-    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

-    otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība sociālo zinātņu jomā;

-    profesionālā pieredze un zināšanas (vismaz 1 gadu) jomās, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzības un/vai bāriņtiesu jautājumos vai pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē;

-    pieredze vai prakse publiskās pārvaldes iestādes darbā vismaz 1 gadu;

-    apgūta Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 984 “Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību” noteiktā apmācību programma (vēlams);

-    teicamas valsts valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas;

-    teicamas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku (MS Office).
Mēs piedāvājam:

-    mēnešalgu no 1120,00 EUR līdz 1287,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga klasifikācijai un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī individuālo kvalifikācijas, kompetenču un darba snieguma līmeni;

-    piemaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

-    atbildīgu un interesantu darbu līgumu izstrādes un iepirkumu organizēšanas jomā;

-    profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;

-    elastīgu darba laiku un iespēju strādāt attālināti;

-    iespēju dot savu ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzības jomas normatīvo aktu pilnveidē;

-    iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi bērnu tiesību aizsardzības jomā;

-    darba vietu Ventspils ielā 53, Rīgā;

-    veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Iesniedzamie dokumenti:

-    motivēta pieteikuma vēstule;

-    CV;

-    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

-    valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (pretendentiem, kuri nav ieguvuši izglītību valsts valodā).

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā

Dokumenti ir jāiesniedz līdz 2022.gada 23.decembrim nosūtot uz e-pastu:

atlase@lm.gov.lv ar norādi “BMVUD_galv_insp_AN”.

Tālr. uzziņām 67021628.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Informējam, ka konkursa otrā kārta (darba intervija) var tikt organizēta attālinātā režīmā.

Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā un noformētu tiesiskās attiecības Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Labklājības ministrija informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  atlase@lm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 23. decembris