EKSPERTS

875
Daugavpils
Cits


Latgales plānošanas reģions

Darba pienākumi:

•    Būt par primāro kontaktu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem digitālās transformācijas jautājumos, nodrošinot uzņēmumu mentoringu, konsultācijas un apmācības,
•    izstrādāt individualizētas “Digitālās attīstības ceļa karti” Latgales reģiona uzņēmumiem digitālajā transformācijā, atvieglojot to piekļuvi finansējumam digitalizācijas projektu realizācijai (LIAA programmu ietvaros),
•    aktīvi līdzdarboties organizācijas vīzijas un stratēģijas digitalizācijas virzienā attīstīšanā un realizācijā,
•    pārstāvēt organizāciju kopienas atbalsta, nacionāla un starptautiska līmeņa digitalizācijas, sadarbības un citos mārketinga pasākumos,
•    nodrošināt aktīvu komunikāciju ar biedrības esošajiem un potenciālajiem biedriem un sadarbības partneriem (Ekonomikas ministrija, LIAA u.c.),
•    konsultēt, apmācīt un koordinēt sadarbību ar EDIC projekta konsorcija dalībniekiem;
•    nodrošināt EDIC projekta Latgales reģionālā kontaktpunkta sasniedzamo rezultātu ieviešanas progresu atbilstoši apstiprinātajam projekta pieteikumam,
•    pēc nepieciešamības veikt projekta iekšējo izvērtēšanu un ziņojumu sagatavošanu,
•    nodrošināt sadarbību un komunikāciju ar projekta līgumslēdzējām iestādēm, pašvaldībām, masu medijiem projekta ieviešanas procesā,
•    nodrošināt projekta aktivitāšu organizēšanu un norisi, kārtojot projekta lietvedības jautājumus, saskaņā ar projekta līguma nosacījumiem un LR spēkā esošajiem tiesību aktiem,
•    nodrošināt atskaišu sastādīšanu un iesniegšanu, kā arī informatīvās saites uzturēšanu ar atbildīgajām iestādēm, institūcijām,
•    nodrošināt projekta publicitāti un vizuālo identitāti,
•    piedalīties projekta pārbaudēs un monitoringā,
•    nodrošināt projekta informācijas regulāru papildināšanu un atjaunošanu projektu datu bāzē.Piedāvājam:
•    Darbu interesantā un dinamiskā vidē Latgales plānošanas reģionā,
•    0,5 slodze,
•    alga 875,00 EUR (bruto),
•    uz noteiktu laiku (3 gadi no projekta sākuma datuma),
•    darba vieta: Daugavpils.
•    CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 2022. gada 16. decembrim plkst.17:00 uz e-pasta adresi pasts@lpr.gov.lv vai nosūtīt pa pastu pēc adreses Saules iela 15, Daugavpils ar norādi “Konkursam “EDIC projekta Latgales reģionālā kontaktpunkta digitālās transformācijas eksperts”.
Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi, datu apstrādes pārzinis ir Latgales plānošanas reģions (Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, t.65428111, pasts@lpr.gov.lv)Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Latgales plānošanas reģions
 • Adrese:
  Daugavpils
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  pasts@lpr.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 16. decembris