PROJEKTA VADĪTĀJS

1215-1519
Rīga
Standarta darba laiks


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
(LIAA, reģ.Nr.90001739473)
Izsludina konkursu uz
 
Biznesa inkubatoru departamenta
Ogres biznesa inkubatora
vecākā projektu vadītāja valsts amatpersonas amatu
uz noteiktu laiku (līdz 2023.gada 31.decembrim)


LIAA savā komandā aicina cilvēku ar pieredzi darbā ar uzņēmējiem, lai nodrošinātu Ogres biznesa inkubatora (turpmāk - BI) veiksmīgu darbību un veicinātu jaunu komersantu izveidi un attīstību Latvijā.


Mūsu vērtības:

-    Darbs kā misija sabiedrības labā.

-    Profesionalitāte un intelekts.

-    Kvalitāte.

-    Elastība.


Piedāvājam:

-    Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā.

-    Profesionālās pilnveides iespējas, piedaloties un apmeklējot LIAA organizētos pasākumus (semināri, konferences, tīklošanās, u.c.).

-    Mēnešalgu no 1215,00 euro (bruto) līdz 1519,00 eur (bruto), atkarībā no profesionālās kvalifikācijas un kompetenču līmeņa.

-    Papildatvaļinājumu, papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības                     apdrošināšanu (pēc nostrādāta 1 mēneša).

-    Labus darba apstākļus un darba izpildes vietu Ogrē, kā arī attālinātā darba iespēju.


Galvenie amata pienākumi:

-    Organizēt un īstenot pasākumus BI klientiem un interesentiem Ogres BI reģionā.

-    Aktīvi popularizēt BI, izmantojot dažādus informācijas kanālus.

-    Nodrošināt savlaicīgu un efektīvu informācijas apriti BI kopienas dalībniekiem.

-    Organizēt un nodrošināt apmācības klientiem biznesa attīstības veicināšanai.

-    Veicināt BI kopstrādes (atvērtais ofiss) telpu noslodzi un nodrošināt to atbilstību komersantu vajadzībām

-    Sniegt Ogres BI reģiona biznesa ideju autoriem un jaundibinātiem komersantiem konsultācijas par pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalsta         saņemšanas iespējām, kā arī par citiem LIAA sniegtajiem pakalpojumiem.

-    Sniegt Pirmsinkubācijas atbalstu biznesa ideju autoriem – biznesa idejas vērtēšana, sākotnējā tirgus izpēte, konsultācijas uzņēmējdarbības         uzsācējiem attīstības veicināšanai, komandas veidošanai, u.c.

-    Īstenot BI darbības stratēģiju izvirzīto mērķu sasniegšanai.


Prasības pretendentiem:

-    Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

-    Vismaz divu gadu ilga pieredze darbā biznesa inkubatorā vai uzņēmumā, vai pašvaldībā darbā ar uzņēmējiem (piemēram, sniedzot konsultācijas vai vērtējot biznesa idejas, vai izstrādājot attīstības stratēģijas, vai koordinējot uzņēmējdarbības atbalsta programmas, vai tamlīdzīgi).

-    Izpratne par uzņēmējdarbības vidi Latvijā, uzņēmumu attīstības cikliem.

-    Prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu.

-    Par priekšrocību tiks uzskatītas zināšanas digitālo mārketinga rīku izmantošanā, e-komercijā, pārdošanā.

-    Prasme aktīvi komunicēt sociālajos medijos un nodarboties ar sociālo mediju vadīšanu.

-    Teicamas latviešu valodas zināšanas.

-    Labas angļu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā un komunicēt.

-    Teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes.

-    Analītiskā domāšana un spēja strādāt strauji mainīgā vidē.

-    Augsta atbildība, uz rezultātu orientēta pieeja darbam.

-    Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru.

-    B kategorijas autovadītāja apliecība un praktiskas autovadīšanas iemaņas.


Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2023.gada 1.februārim, pieteikuma vēstuli, CV (latviešu valodā), izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442) vai pa e-pastu personals@liaa.gov.lv,ar norādi “Ogres BI vecākais projektu vadītājs”.

Pretendentu iesniegtajos pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, atbilstoši ”Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatu pretendentu atlasei” (publicēti LIAA mājas lapā). Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Datu apstrādes principiem atlasei.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Tālruņi uzziņām – 26351129

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personals@liaa.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 1. februāris