VALDES LOCEKLIS

3280
Bauska
Standarta darba laiks


Bauskas novada pašvaldība

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116223, izsludina atklātu konkursu uz Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekļa amatu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

·      akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā, ekonomikā vai vadībzinībās;

·      vismaz divu gadu darba pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā Sabiedrības darbības jomā, vai vismaz divu gadu darba pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu Sabiedrības valdes locekļa uzdevumus;

·      atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām;

·      teicamas latviešu valodas (C1 līmenis) un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;

·      nevainojama reputācija;

·      zināšanas un izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principiem, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;

·      labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, prasme prezentēt un argumentēti pamatot savu viedokli;

·      B kategorijas autovadītāja apliecība.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem/-ēm jāiesniedz šādi dokumenti:

·      motivētu pieteikuma vēstuli, aprakstot motivāciju pieteikties Konkursam un norādot zināšanas, kvalifikāciju un prasmes, kas vislabāk atbilst valdes locekļa amata prasībām un Sabiedrības valdei noteiktajai kompetencei;

·      dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) latviešu valodā, vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai;

·      izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas; ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;

·      pretendenta apliecinājumu, ka nepastāv Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā, kā arī Komerclikumā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai; (pieejams Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv )

·      pretendenta sagatavotu SIA “Bauskas slimnīca” turpmākās darbības redzējumu;

·      citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Pretendenti pieteikumu var iesniegt:

·      Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (Bauskā, Iecavā, Rundālē, Vecumniekos, Skaistkalnē), slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums konkursam uz SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekļa amatu”;

·      nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums konkursam uz SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekļa amatu”, adresējot sūtījumu – Bauskas novada pašvaldībai, adresē: Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901; (pasta zīmogs - 2023. gada 17. februāris);

·      elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz Bauskas novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi dainis.rijkuris@bauska.lv.

Tālrunis uzziņām: 66907774 (Audita un kapitālsabiedrību uzraudzības nodaļas vadītājs Dainis Rijkuris).

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pieteikuma iesūtīšana līdz 2023. gada 17.februārim, plkst. 1600, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Iesniegtos pieteikumus SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekļa amatam izvērtēs ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja 2022. gada 9. decembra rīkojumu Nr. 2022/8.2/239 izveidotā nominācijas komisija.

SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekļa alga pirms nodokļu nomaksas noteikta 3280 eiro apmērā.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldībai. Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Bauskas novada pašvaldība
 • Adrese:
  Bauska
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  20dainis.rijkuris@bauska.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 17. februāris