EKSPERTS

964-1312
Jelgava
Standarta darba laiks


Valsts vides dienests

Valsts vides dienesta Atļauju parvaldē strādā ap 50 ekspertu, kuri sagatavo atļaujas, lēmumus un citus administratīvos aktus visā valsts teritorijā.

Ja arī Tev ir svarīgi atrast līdzsvaru starp sabiedrības interesēm uz labvēlīgu vidi un ekonomiskajām interesēm, iespējams, tieši Tevi gaidām mūsu komandā

Valsts vides dienesta

Atļauju pārvaldes Teritorijas attīstības daļas eksperta amatā 

(viena ierēdņa vieta uz nenoteiktu laiku)

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē vides aizsardzības jomā
 • apmācības un kvalifikācijas celšanu
 • darbu komandā kopā ar profesionāliem un atsaucīgiem darba kolēģiem
 • mēnešalgu no 964 līdz 1312 euro pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši kvalifikācijai
 • veselības apdrošināšanu, atvaļinājuma pabalstu, papildatvaļinājumu no astoņām līdz 10 darba dienām, kā arī citus valsts pārvaldē paredzētus ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus
 • darba vietu kādā no mūsu reģionālajiem birojiem (Madona, Valmiera, Rīga, Daugavpils, Rēzekne, Jelgava, Ventspils, Liepāja), ar iespēju strādāt attālināti

Uzticēsim Tev: 

 • sagatavot   nosacījumus teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādei un sniegt atzinumus par izstrādātajiem teritorijas plānojumiem, lokālplānojumiem un  detālplānojumiem;
 • sniegt atsauksmes un priekšlikumus par izstrādātajiem plānošanas dokumentiem un vides pārskata projektiem ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma ietvaros;
 • sagatavot atzinumus un viedokli par nepieciešamību iesaistīties pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā;
 • sagatavot lēmumus potenciāli piesārņotas un piesārņotas vietas izpētes veikšanai un piesārņotas vietas sanācijai sagatavot dokumentus potenciāli piesārņoto un piesārņoto vietu reģistrēšanai;

Sagaidām, lai Tev ir:

 • augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība vides zinātnē, ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfijā (ģeoloģijā), agronomijā, mežsaimniecībā, tiesību zinātnēs, inženierzinātnēs, priekšroka dodama maģistra grādam
 • darba pieredze valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādēs un institūcijās darbā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem tiks uzskatīta par priekšrocību
 • prasme strādāt ar BIS tiks uzskatīta par priekšrocību
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru
 • analītiska domāšana, orientācija uz rezultātu, prasme efektīvi plānot un organizēt savu darbu, teicamas saskarsmes un sadarbības spējas, prasme argumentēt savu viedokli
 • drošs elektroniskais paraksts

Gaidīsim Tavu pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) Valsts vides dienestam uz e-pasta adresi: CV@vvd.gov.lv (ar norādi „Konkursam – TAD eksperts”) 

Tālrunis uzziņām: 67084203.

Vairāk par iestādi: http://www.vvd.gov.lv/

Valsts vides dienestam ir piešķirts “Ģimenei draudzīga darbvieta” statuss.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Valsts vides dienests, reģistrācijas numurs 90000017078, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV 1045.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts vides dienests
 • Adrese:
  Jelgava
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  CV@vvd.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 2. februāris