TRANSPORTBŪVJU BŪVINŽENIERIS

1500-1700
Kuldīga
Standarta darba laiks


Kuldīgas novada pašvaldība

 Galvenie darba pienākumi:

· Izveidot ilgtermiņa un īstermiņa koncepciju, rīcības plānus, specifikācijas u.c. plānus transporta infrastruktūras uzlabošanai novadā;

· Apsekot novada autoceļu (ielu) stāvokli un sniegt priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai;

·  Organizēt ielu, ceļu inventarizāciju;

·  Uzskaitīt novada ielas, ceļus, tiltus, stāvlaukumus un aktualizēt šo informāciju, uzturēt un veidot datorizētu grafisko un tekstuālo datubāzi;

·  Organizēt pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu;

·  Iniciēt iepirkumu procedūru, sagatavot tehnisko specifikāciju iepirkuma veikšanai, izvērtēt piedāvājumus;

·  Sagatavot un iesniegt atskaites Latvijas Valsts ceļiem par novada autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas izlietojumu;

· Kompetences ietvaros izskatīt un sniegt atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem;

· Ja darbu veikšanai nepieciešama būvniecības ieceres izstrāde, sadarboties ar projektēšanas organizācijām – sekot līdzi projektēšanas gaitai un nodrošināt projektētājus ar nepieciešamo informāciju;

·  Vadīt ar amata kompetenci saistītus nelielus (darbi, kuriem nav nepieciešama būvniecības iecere un kuri ir paredzēti speciālista budžeta plānā) projektus.

Pretendentu izglītības dokumentu kopijas, CV un motivācija vēstuli līdz 2023.gada 10.februāra plkst.17.00 lūdzam sūtīt uz e-pastu dome@kuldiga.lv, vai pa pastu: Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV 3301

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Kuldīgas novada pašvaldība
 • Adrese:
  Kuldīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  dome@kuldiga.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 10. februāris