Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (enerģētikas jomā)

1100
Jūrmala
Standarta darba laiks


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas gaisma"

Aicina pieteikties vakancei

Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa vadītāja vietnieku

PROFESIJAS KODS 1321 06

(UZ NENOTEIKTU LAIKU)

Galvenie darba pienākumi:

 • Vadīt, organizēt, kontrolēt un atbildēt par elektrotīkla operatīvās apkalpošanas dienesta darbu.
 • Plānot operatīvā apkalpošanas dienesta darbu, kā arī savlaicīgi sagatavot un iesniegt atskaites par paveiktā darba un izlietoto materiālu apjomu.
 • Noteikt struktūrvienību darba prioritātes un darbinieku pienākuma sadali.
 • Nodrošināt materiālo resursu racionālu izmantošanu.
 • Nodrošināt darbu uzdevumu izpildi noteiktajos termiņos.
 • Kontrolēt darbu izpildes gaitu un kvalitāti iecirknī, pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitāti.
 • Sekot esošam apgaismojuma elektrotīkla stāvoklim, novērtēt to nolietojumu, pieņemt lēmumus par defektu novēršanas steidzamības nepieciešamību.
 • Veikt ielu apgaismošanas tīkla darbības režīma uzraudzību, vadīt operatīvos pārslēgumus, bojājumu novēršanu.
 • Nodrošināt ielu apgaismošanas elektroietaišu apkalpošanas pamatprincipu izpildi.

Prasmes pretendentiem/ēm:

 • Iepriekšēja darba pieredze vadošā amatā.
 • Elektronisko aparātu darbības, montāžās un ekspluatācijas darbu tehnoloģisko pamatprocesu pārzināšana.
 • Mēraparātu darbības principu pārzināšana.
 • Lasīt tehnisko dokumentāciju (rasējumi, materiālu specifikācijas, elektriskās principiālās un elektromontāžas shēmas).
 • Pazīt elektroniskās komponentes.
 • Lietot profesionālo terminoloģiju.
 • Strādāt ar informācijas tehnoloģijām.
 • C zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa.

Piedāvājam:


Pieteikties: e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv. Informācijai tālr.67762551


Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas gaisma"
 • Adrese:
  Jūrmala
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  gaisma@jurmalasgaisma.lv.
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 1. februāris