VECĀKAIS EKSPERTS

1076-1291
Rīga
Standarta darba laiks


Pārtikas un veterinārais dienests


Pārtikas un veterinārais dienests (reģistrācijas Nr. LV90000064301)

izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu

VETERINĀRĀS UZRAUDZĪBAS DEPARTAMENTA

VETERINĀRO ZĀĻU REĢISTRĀCIJAS DAĻAS

VECĀKAIS EKSPERTS/-E

 (viena amata vieta uz noteiktu laiku, darba vieta: Peldu iela 30, Rīga)

JA TEV IR:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība veterinārmedicīnā;
 • labas datorlietotāja prasmes (MS Office) un prasme strādāt ar biroja programmatūru;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj komunicēt, kā arī izmantot dokumentus un literatūru amata darbības jomā;
 • prasme veikt vairākus pienākumus vienlaicīgi, plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei, strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā;
 • spēja operatīvi veikt liela apjoma informācijas analītisku apstrādi un būtiskāko datu akcentēšanu, izdarīt atbilstošus secinājumus;
 • spēja pārzināt un prast pielietot praktiskajā darbībā saistošos normatīvos aktus;
 • ļoti laba komunikāciju prasme.

ZINĀŠANAS UN PRAKTISKA DARBA PIEREDZE KĀDĀ NO ŠĪM JOMĀM TIKS UZSKATĪTAS PAR PRIEKŠROCĪBU:

 • pieredze darbā ar zālēm vai veterinārajām zālēm;
 • pieredze darbā valsts pārvaldē.

VĒLIES IEGULDĪT SAVAS ZINĀŠANAS UN PRASMES INTERESANTĀ, ATBILDĪGĀ UN DINAMISKĀ DARBĀ:

 • novērtējot veterināro zāļu drošumu un iedarbīgumu;
 • novērtējot izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā;
 • reģistrējot veterinārās zāles Latvijas Veterināro zāļu informācijas sistēmā;
 • pilnveidojot Veterināro zāļu reģistra informācijas sistēmas klasifikatorus.

PIEVIENOJIES MŪSU KOMANDAI UN IEGŪSI:

 • neatsveramu profesionālu pieredzi veterināro zāļu novērtēšanas un reģistrācijas jomā;
 • mācību iespējas profesionālajai pilnveidei;
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
 • atalgojumu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai, no 1076 EUR līdz 1291 EUR pirms nodokļu  nomaksas;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • iespēju daļēji veikt darbu attālināti;
 • normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu no pirmās darba dienas;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc nostrādātiem 4 mēnešiem.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV lūdzam nosūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai Peldu ielā 30, Rīgā, LV-1050 vai elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi: konkursi@pvd.gov.lv ar norādi – Veterināro zāļu reģistrācijas daļas vecākais eksperts.

Pieteikumus gaidīsim līdz 2023. gada 6. februārim. Tālrunis uzziņām 67084629.Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai  nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Pārtikas un veterinārais dienests (Peldu iela 30, Rīga, LV-1050). 

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Pārtikas un veterinārais dienests
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  konkursi@pvd.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 6. februāris