PSIHOLOGS

1350-1500
Rīga
Standarta darba laiks


Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijaJa arī tavas vērtības ir cilvēks, atbildība, profesionalitāte un sadarbība,
aicinām pieteikties Labklājības ministrijas izsludinātajā konkursā uz vakanto
darbinieka
 amata vietu – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas projekta
“Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” Bērna mājas psihologa darbinieka
amata vietu
(uz noteiktu laiku, uz projekta īstenošanas laiku līdz
2024.gada 30.aprīlim)


Mēs piedāvājam:
-    mēnešalgu no EUR 1350,00 līdz EUR 1500,00 (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši pretendenta profesionālajām zināšanām, kompetencēm un prasmēm.
-    piemaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
-    atbildīgu un interesantu darbu bērnu tiesību aizsardzības jomā, darbu jauna pakalpojuma ieviešanas komandā;
-    profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi, t.sk. iespēju iepazīt starptautisko praksi darbā ar cietušajiem bērniem;
-    iespēju dot savu ieguldījumu Bērna mājas pakalpojuma ieviešanā Latvijā un bērnu tiesību aizsardzības jomas normatīvo aktu pilnveidē;
-    iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi bērnu tiesību aizsardzības jomā;
-    veselības apdrošināšanu pēc noteikta laika.

Galvenie amata pienākumi:
-    veikt bērna labākajām interesēm atbilstošas intervijas ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem un citos komplicētos vardarbības pret bērnu gadījumos t.sk., sadarbībā ar Valsts policiju (nopratināšana ar psihologa starpniecību);
-    ieviest psiholoģiskā atbalsta sistēmu seksuālā vardarbībā cietušajiem bērniem Bērna mājas pakalpojuma ietvarā;
-    piedalīties apmācību programmas izstrādē un apmācību īstenošanā;
-    nepieciešamības gadījumā veikt cietušo bērnu sākotnējo psiholoģisko izpēti (izvērtējumu), novērtēšanu un sagatavot psihologa atzinumus;
-    sniegt sākotnējo psiholoģisko atbalstu un krīzes konsultēšanu bērnam un viņa nevardarbīgajiem ģimenes locekļiem, likumiskajiem pārstāvjiem un aprūpētājiem;
-    amata kompetences ietvaros sniegt rekomendācijas bērna un viņa nevardarbīgo ģimenes locekļu turpmākajai psihosociālajai rehabilitācijai;
-    piedalīties starpinstitūciju sanāksmēs gadījumu risināšanā un Bērna mājas komandas sanāksmēs;
-    vadīt psiholoģiskā atbalsta grupas cietušajiem bērniem un viņu vecākiem un vadīt apmācības citiem speciālistiem;
-    piedalīties Bērna mājas ikdienas darbu un sniegto pakalpojumu plānošanas, pilnveidošanas un nodrošināšanas procesā.

Prasības pretendentiem:
-    augstākā izglītība (maģistra grāds) psiholoģijā;
-    pieredze psihologa darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem ne mazāk kā 3 gadi;
-    iegūtas tiesības patstāvīgi veikt psihologa profesionālo darbību vismaz vienā no sekojošām psihologa darbības jomām: juridiskā psiholoģija, klīniskā un veselības psiholoģija;
-    atbilstība Psihologu likumā izvirzītajām psihologa amata prasībām;
-    prasme piemērot profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus;
-    izpratne par administratīvo procesu un bērnu tiesību aizsardzības sistēmu Latvijā;
-    valsts valodā iegūta izglītība vai C līmeņa 1. pakāpei atbilstošas valodas prasmes;
-    vēlamas labas angļu valodas prasmes;
-    prasme darbam ar datoru (MS Office).

Iesniedzamie dokumenti :
-    motivēta pieteikuma vēstule;
-    CV;
-    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
-    valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (pretendentiem, kuri nav ieguvuši izglītību valsts valodā).
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Dokumenti ir jāiesniedz līdz 2023. gada 28. janvārim, nosūtot uz e-pastu: atlase@lm.gov.lv ar norādi “Bērnu māja_psihologs_43_III” Kontaktinformācija uzziņām - laura.ledina@bti.gov.lv, tālr.26123378 vai Atlase@lm.gov.lv.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Informējam, ka konkursa otrā kārta (darba intervija) var tikt organizēta attālinātā režīmā. Lai apliecinātu savu personību, pirms intervijas būs jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Labklājības ministrijā un noformētu tiesiskās attiecības Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Labklājības ministrija informē, ka:
- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
- iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija.

Ar Labklājības ministrijas privātuma politiku variet iepazīties interneta vietnē:

http://www.lm.gov.lv/lv/par-mums/personas-datu-apstade

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  atlase@lm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 28. janvāris