TĀMJU INŽENIERIS

1600
Rīga
Standarta darba laiks


Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģ.Nr.90011524360

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

izsludina atklāto konkursu uz

Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas tāmētāja - eksperta amata vietu

Galvenie amata pienākumi:

1. Nodrošināt Departamenta kompetencē esošo ar būvniecību saistīto izmaksu aprēķinu sagatavošanu un pārbaudi, veikt objektu apsekošanu un novērtēt to stāvokli.

2. Sadarbībā ar citām Departamenta struktūrvienībām sagatavot izmaksu aprēķinus (tāmes) Departamenta investīciju pieprasījumiem.

3. Piedalīties Departamenta komisiju darbā, kas saistītas ar ēku, būvju un inženierkomunikāciju apsekošanu un izmaksu aprēķinu (tāmju) sagatavošanu.

4. Veikt objektu apsekošanu, izvērtēt to tehnisko stāvokli un sagatavot atbilstošus atzinumus.

5. Savas kompetences ietvaros piedalīties iepirkumu dokumentu sagatavošanā.

6. Veikt būvniecības iepirkumos iesniegto pretendentu piedāvājumu pārbaudi, sagatavojot par tiem atbilstošus atzinumus.

7. Piedalīties apliecinājuma karšu ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu sagatavošanā.

8. Sadarboties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu (būvvalde), citām pašvaldības un valsts institūcijām savas kompetences ietvaros.

9. Piedalīties darbu grupu sēdēs, apspriedēs, sagatavot ziņojumus un atskaites saskaņā ar Nodaļas vadītāja norādījumiem.

10. Pārzināt normatīvo aktu prasības Nodaļas kompetencē esošajos jautājumos, izvērtēt to piemērošanas nepieciešamību, sekot normatīvo aktu izmaiņām.

11. Gatavot atbildes uz juridisku un fizisku personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem u.c.


Prasības pretendentam:

1. Augstākā izglītība būvniecībā, sertificēts būvspeciālists (vienā no sfērām: ēku konstrukciju projektēšana, ēku būvdarbu vadīšana, ēku būvdarbu būvuzraudzība);

2. dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu pārzināšana labā līmenī;   

3. valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz vienas svešvalodas zināšanas;

4. labas prasmes darbā ar datoru;

5. labas komunikācijas spējas un spēja darboties komandā;

6. prasme strādāt ar MS Windows operētājsistēmu, MS Office nepieciešamajām programmām, interneta pārlūka programmām un biroja tehniku.


Piedāvājam stabilu atalgojumu (bruto alga 1600,- euro mēnesī) un sociālās garantijas.


CV un pieteikuma vai motivācijas vēstuli sūtīt Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam uz e-pasta adresi dmv@riga.lv, vai pa pastu uz adresi Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010 ar norādi – Personāla nodaļai. 

Informācija konkursa norises laikā pieejama Personāla nodaļā, tālr.67012489, 67037661.

Dokumentu iesniegšanas termiņš noteikts līdz 2023.gada 10.februārim ieskaitot.

Informācija par personas datu apstrādi, ko veic

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Personas datu apstrādes pārzinis

Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde - Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Pārzinis), adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dmv@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists

Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv

Plašāka informācija par pretendenta personas datu

apstrādi pieejama

Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  dmv@riga.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 10. februāris