KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS

908-1115
Rīga
Cits


Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000054163, izsludina konkursu uz vakantajām Rīgas 3.nodaļas KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTA amata vietām

(9 amata vakances uz noteiktu laiku līdz 2024.gada 31.decembrim).

 Prasības pretendentam:

- vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

- vismaz vienas svešvalodas (angļu vai krievu) zināšanas atbilstoši vidējam (B1) valodas prasmes līmenim;

- labas prasmes darbā ar datoru.

      

Galvenie darba pienākumi:

 • apmeklētāju apkalpošana klientu apkalpošanas zālē;
 • darbs ar informācijas sistēmām.

Pārvalde piedāvā:

1. iespēju veikt atbildīgu un dinamisku darbu valsts pārvaldē;

2. darba laiku no plkst.12.00 līdz plkst.20.30;

3. mēnešalgu no 908 eiro (pārbaudes laikā) līdz 1115 eiro (pēc pārbaudes laika) pirms nodokļu nomaksas;

4. sociālās garantijas - veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika), redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensāciju;

5. papildatvaļinājumu, atvaļinājuma pabalstu, novērtēšanas prēmiju;

6. labus darba apstākļus Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46.

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma vēstule;

- CV;

-izglītības dokumentu kopija.

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Dokumentus var iesniegt līdz 2023.gada 30.janvārim:

· nosūtot pa pastu uz adresi - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamentam, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV – 1026;

· nosūtot uz e-pasta adresi: darbs@pmlp.gov.lv ar norādi “pieteikums Rīgas 3.nodaļas KAS amatam”

Uzziņas pa tālruni: 67829790

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, epasts: pmlp@pmlp.gov.lv

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  darbs@pmlp.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 30. janvāris