VECĀKAIS REFERENTS

835-1070
Rīga
Standarta darba laiks


Ārlietu ministrija

Ja vēlies iegūt unikālu profesionālo pieredzi un piedzīvot starptautisku karjeru, pārstāvot Latvijas intereses pasaulē, piesakies uz politisko referentu amata vietām Latvijas ārlietu dienestā!
Karjera Latvijas ārlietu dienestā – tā ir iespēja būt pasaules notikumu epicentrā!


Latvijas Republikas Ārlietu ministrija izsludina konkursu uz vienpadsmit vakantām vecāko referentu (ierēdņu) amatu vietām diplomātiskajā un konsulārajā dienestā uz noteiktu un nenoteiktu laiku darbam šādās struktūrvienībās:
•    Eiropas Savienības koordinācijas un politiku departaments;
•    Ārējās tirdzniecības un investīciju nodaļa;
•    Austrumeiropas un Centrālāzijas valstu nodaļa;
•    Komunikācijas grupa.

Ko mēs meklējam?
Profesionālus, drosmīgus un uz sadarbību vērstus kolēģus, kuriem piemīt augstas komunikācijas prasmes un vēlme izzināt dažādas kultūras.

Kandidātam jāatbilst šādām prasībām:
-    Atbilstība Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 3. panta sestās daļas prasībām un Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
-    Akadēmiskā augstākā izglītība vismaz bakalaura līmenī vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
-    Spēja orientēties ārpolitikā, starptautiskajās attiecībās, aktuālajos Eiropas Savienības darba kārtības jautājumos, kā arī starptautiskajā ekonomikā un tirdzniecībā;
-    Zināšanas par diplomātisko un konsulāro dienestu;
-    Spēja mācīties un vēlme pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas un prasmes;
-    Prasme izteikt un argumentēt viedokli mutiski un rakstveidā, sarunu vešanas un saskarsmes prasmes;
-    Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un operatīvi risināt sarežģītus jautājumus;
-    Spēja strādāt patstāvīgi paaugstināta stresa apstākļos, organizēt savu darbu atbilstoši noteiktajiem termiņiem;
-    Labas iemaņas darbā ar datoru un interneta resursiem;
-    Angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī, citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

Galvenie amata pienākumi:
•    Eiropas Savienības koordinācijas un politiku departamentā:
Sekot līdzi Eiropas Savienības politikas iniciatīvu un tiesību aktu projektu izstrādei, to virzībai ES Padomē, Eiropas Parlamentā un Latvijas nacionālo pozīciju sagatavošanai; analizēt ES iniciatīvas un sagatavot Latvijas pozīcijas par ES vispārējo politiku jautājumiem; koordinēt instrukciju sniegšanu Latvijas pastāvīgajiem pārstāvjiem Eiropas Savienībā;

•    Ārējās tirdzniecības un investīciju nodaļā;
Sagatavot informāciju un izstrādāt nacionālās pozīcijas par tirdzniecības aizsardzības instrumentiem un noteikumiem ES tirdzniecības līgumos un daudzpusējos nolīgumos, kā arī par divpusējo un reģionālo tirdzniecības attiecību jautājumiem atbildības valstu (Austrumeiropas, Centrālāzijas, Tuvo Austrumu un Vidusjūras reģions) griezumā u.c.

•    Austrumeiropas un Centrālāzijas valstu nodaļā:
Apkopot un analizēt Austrumu partnerības valstu un Centrālāzijas valstu iekšpolitikas un ārpolitikas procesus, un sniegt priekšlikumus Latvijas ārpolitikas pozīcijas definēšanai, kā arī divpusējo attiecību ar reģiona valstīm attīstībai.

•    Komunikācijas grupā:
Komunikācijas nodrošināšana Ārlietu ministrijas sociālajos tīklos (Twitter, Facebook, Instagram): satura veidošana un administrēšana; Ārlietu ministrijas tīmekļvietnes pārraudzība un informācijas ievietošana, saziņa ar uzturētājiem ar tīmekļvietnes uzturēšanas saistītos jautājumos; Darbs ar tekstu: preses relīžu sagatavošana un koriģēšana; satura informācijas gatavošana ministrijas ĀM ārējai komunikācijai par aktuāliem ārpolitikas tematiem; Mediju monitorings.

Ārlietu ministrija piedāvā:
-    Mēnešalgu no 835 līdz 1070 eiro pirms nodokļu nomaksas atbilstoši 8. mēnešalgu grupai, 36. amatu saimei vai 9.mēnešalgu grupai, 26. amatu saimei (atkarībā no struktūrvienības) un nodarbinātā kategorijai, ņemot vērā iepriekšējo profesionālo pieredzi, un ikmēneša piemaksu 250 eiro apmērā;
-    Sociālās garantijas – veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu, mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, ikgadējā atvaļinājuma pabalstu līdz 50% no mēnešalgas un redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensāciju;
-    Iespēju pretendēt uz diplomātisko rangu, kārtojot kvalifikācijas pārbaudījumus. Kļūstot par diplomātu, darbiniekam tiek noteikta piemaksa par diplomātisko rangu 20% apmērā no mēnešalgas, un diplomāts var pieteikties rotācijā uz Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs;
-    Iespēju iesaistīties globālo jautājumu veidošanā un dalību ārpolitiski nozīmīgu lēmumu pieņemšanā;
-    Mūsdienīgu, atvērtu un uz sadarbību vērstu darba vidi.

Atlases process:
-    Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās;
-    Piedaloties pirmās kārtas pārbaudījumos, kandidātam būs iespēja norādīt interesējošās jomas prioritārā secībā.

Pieteikšanās:
CV un motivācijas vēstuli latviešu valodā, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi konkurss@mfa.gov.lv līdz 2023. gada 31.janvārim. Tālrunis informācijai: 67016469.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 13.pantu, Ārlietu ministrija informē, ka:
1)    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2)    piesakoties, kandidāts piekrīt savā pieteikumā norādīto datu apstrādei un uzglabāšanai 1 gadu pēc konkursa noslēguma. Ja pretendents nevēlas, lai dati tiktu saglabāti, lūdzam to norādīt pieteikumā;
3)    Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ārlietu ministrija, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV 1395.

Papildu informācija par fizisko personu datu apstrādi Ārlietu ministrijā ir pieejama:

https://www.mfa.gov.lv/lv/personas-datu-apstrade-latvijas-republikas-arlietu-ministrijaDati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Ārlietu ministrija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  konkurss@mfa.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 31. janvāris